Funcțiile și principiile asigurării


Orice fel de activitate economică are anumite riscuri, asociate cu pierderile financiare. Prezența riscului și necesitatea unei despăgubiri pentru prejudiciul invocat contribuie la crearea și utilizarea unui mecanism special pentru a asigura o protecție împotriva situațiilor adverse și neprevăzute. Astfel, printre cele mai eficiente metode de gestionare a riscurilor se menționează un sistem de asigurare separat, care presupune inițierea relațiilor de distribuție monetară dintre părți: asigurați și asigurători. Ca garanție a unei astfel de relații sunt rezervele de asigurare, formate din contribuțiile financiare și folosite în cazrile de asigurare sub formă de despăgubiri.

Funcțiile asigurării

Reieșind din obiectivele publice, asigurarea îndeplinește mai multe funcții.

 1. Funcția de distribuție. Prin intermediul asigurării este distribuit produsul social, creat în special pentru a acoperi pagubele provocate de calamitățile naturale, care pot duce la întreruperi în procesele de producție, schimb, distribuție și consum. Astfel, asigurarea garantează continuitatea etapelor de reproducere socială și economică.

În același timp, punerea în aplicare a funcției de distribuție prevede și alte funcții specifice:

 • Funcția de risc – oferă o protecție de asigurare în cazul apariției unor evenimente, în rezultatul cărora asiguratul poate suferi pierderi materiale și financiare, prin redistribuirea fondurilor între părțile participante la asigurare în funcție de gradul de risc estimat.
 • Funcția de avertizare constă în reducerea la minim a riscului apariției evenimentelor negative prin folosirea fondurilor de asigurare în activitățile destinate prevenirii, limitării și eliminării consecințelor devastatoare, apărute în urma unor accidente sau evenimente dezastruoase.
 • Funcția de economisire presupune stoparea fondurilor în scopul protejării asigurate a valorilor familiale, realizate la momentul de față.
 1. Funcția de investiții. Participanții au dreptul de a utiliza fondurile asigurare temporar libere din rezervele de asigurare în activitățile investiționale, desfășurate de compania de asigurări. În plus, o parte a profiturilor din operațiunile de investiții organizațiile sunt în drept să le folosească la alimentarea bugetului de stat.
 2. Funcția de credit – prevede rambursarea contribuțiilor de asigurare plătite de către asigurat.
 3. Funcția de control. În cadrul procesului de asigurare se efectuează controlul financiar asupra formării și utilizării fondurilor din rezervele de asigurare, precum și asupra legalității operațiunilor de asigurare efectuate.

Principii asigurării

Activităților de asigurare le sunt caracteristice principiile de echivalență și coincidență. Principiul echivalenței se exprimă prin echilibrul dintre veniturile și cheltuielile ale instituției de asigurare. Multe persoane sunt supuse diverselor riscuri, însă evenimentele de asigurare apar doar la o parte din ele. Astfel, plățile de asigurare sunt efectuate folosind fondurile (contribuțiile) asiguraților, cărora le-a reușit să evite aceste riscuri.

Principiul de coincidență implică doar mizarea acelor evenimente, care au semne de probabilitatea a apariției anumitor riscuri și cazuri excepționale.

Principalele principii de asigurare, prin urmare, sunt:

 • echivalența și coincidența;
 • urmărirea unui interes asigurabil;
 • punerea în aplicare a plăților de asigurare numai în cazul în care are loc evenimentul asigurat;
 • asigurarea anumitor riscuri de deteriorare cu valoare monetară, care urmează a fi compensate.

Sistemului de asigurări din Republica Moldova îi este caracteristică interconexiunea între procesul de asigurare și protecția producției sociale, precum și izolarea financiară, care implică dispunerea pierderilor între asigurători în funcție de numărul victimelor și numărul asiguraților. De asemenea, procesul de asigurare presupune recuperabilitatea daunelor și rambursarea plăților cu valoarea maximă din plățile taxelor minime.

03.01.2017

0

39

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org