Pentru majoritatea împrumuturilor instituțiile de microfinanțare din Moldova nu cer gajuri și garanții obișnuite


La acordarea împrumuturilor de către organizațiile de microfinanțare din Moldova, peste 40% dintre acestea nu sunt asigurate cu garanții similare sectorului bancar. După cum a menționat șeful Comisiei Naționale a Pieței Financiare Alina Chebotarev în comentariile sale agenției „Infotag“,în mediu instituțiile de microfinanțare oferă împrumuturi pentru o perioadă care nu depășește 5 ani. Aceste împrumuturi reprezintă puțin mai mult de 30% din tot volumul de finanțare.

În ceea ce privește împrumuturile acordate pe o perioadă de 5 ani și mai mult, Alina Chebotareva a declarat că în acest segment aproximativ 7% din împrumuturi nu sunt acoperite de garanții sau gajuri. Ea a subliniat, de asemenea, că responsabilitatea pentru gestionarea riscurilor, care sunt legate de returnarea fondurilor împrumutate și plata dobânzilor, revine în întregime conducătorilor și managerilor organizațiilor de microfinanțare.

Potrivit experților Comitetului Național pentru piața financiară, creșterii numărului de instituții financiare nebancare din Republica Moldova contribuie condițiile destul de atractive, care diferă de cele oferite de sectorul bancar, reglementat de Banca Națională, precum și randamentul ridicat al întreprinderilor de microfinanțare. Astfel, conform rezultatelor furnizate de organizațiile financiare pentru anul 2016, rentabilitatea activelor acestora a atins 10%, în timp ce rentabilitatea capitalului a ajuns la 27%.

Până în prezent, în Republica Moldova funcționează 13 organizații financiare nebancare. În structura finanțării totale, IFM reprezintă aproximativ 77%. Trebuie de remarcat faptul că, față de împrumuturile financiare, cele mai multe dintre aceste organizații oferă de asemenea astfel de servicii, cum ar fi leasing-ul și creditarea asociațiilor de economii din zonele rurale, în cazul în care valoarea medie a acestor credite este de circa 300 mii lei.

În concluzie, Alina Chebotareva a menționat că din volumul total al împrumuturilor financiare peste 23% le-au reprezentat cele oferite de 106 organizații de microfinanțare. În anul 2016, portofoliul mediu de credite a fost de circa 30 mii lei.

30.08.2017

0

29

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org