Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
27.05.2022
USD
19.07
EUR
20.44
RUB100
0.306
Bitcoin
Etherium

Operațiunile active și pasive ale băncilor comerciale

Toate instituțiile de credit își exercită funcțiile prin intermediul operațiunilor bancare: active, pasive și intermediare (activ-pasive). Principala diferență între operațiunile bancare active și pasive este gradul de influență a acestora asupra proceselor de formare și alocare a resurselor în băncile din Republica Moldova. Resursele bancare reprezintă sumele de bani disponibile a instituției de credit; aceste fonduri pot fi folosite în scopul efectuării anumitor operațiuni.

Astfel, operațiunile bancare active includ:

  • creditarea întreprinderilor comerciale și industriale;
  • acordarea creditelor persoanelor fizice;
  • realizarea operațiunilor de schimb valutar și a operațiunilor cu valori mobiliare și metale prețioase.

Operațiunile pasive includ:

  • operațiuni de atragere a fondurilor din partea clienților cu furnizarea anumitor servicii;
  • operațiuni de atragere de fonduri din partea clienților fără furnizarea de servicii;
  • atragerea fondurilor din alte surse.

Operațiunile activ-pasive (mediare) includ desrvirea clienților organizației de credit și punerea în aplicare a operațiunilor de plată în numele acestora.

Operațiunile active ale băncilor comerciale

Operațiunile active au ca scop alocarea resurselor bancare pentru a asigura profitabilitatea și lichiditatea organizației financiare. Prin intermediul unor astfel de operațiuni băncile comerciale din Moldova pot exercita ciclurile economice și stabili fluxurile de capital de la o ramură a economiei la alta, mai promițătoare. Astfel, creditorii pot facilita introducerea unor tehnologii inovatoare, restructurarea industrială și creșterea investițiilor. În plus, operațiunile active ale băncilor comerciale presupun creditarea populației, precum și efectuarea investițiilor în terenuri, echipamente si imobile din Moldova.

Operațiunile pasive ale băncilor comerciale

Operațiunile pasive sunt concentrate pe formarea resurselor bancare, care afectează caracteristicile și volumul operațiunilor active, precum și fiabilitatea instituției de credit. Profitul băncii comerciale de asemenea, depinde de mărimea și structura resurselor bancare. Valoarea principală a operațiunilor bancare pasive constă în mobilizarea fondurilor temporar libere din partea întreprinderilor publice în scopul satisfacerii nevoilor economice ale sistemului bancar, transformării economiilor în investiții productive și asigurării populației din Moldova cu creditele de consum. Astfel, datorită procentelor acumulate din valorile mobiliare și depozite sînt parțial compensate pierderile populației, înregistrate în rezultatul inflației.

Caracteristicile structurii pasivelor și funcțiile capitalului băncii

Structura pasivelor bancare se caracterizează prin ponderea scăzută a resurselor proprii – rata acestora nu depășește limita de 22%. În comparație, la întreprinderile nefinanciare mărimea acestei cote este de pînă la 50%. În același timp, capitalul propriu al băncii îndeplinește următoarele funcții:

  • Funcția operațională – fondurile proprii ale instituției de credit sunt utilizate ca instrument financiar principal în dezvoltarea bazei materiale a băncii, este un fel de capital inițial folosit pentru achiziționarea echipamentelor necesare, calculatoarelor, clădirilor, precum și pentru extinderea rețelei bancare;
  • Funcția de protecție – constă în asigurarea obligațiulor băncii față de creditori și deponenți cu scopul menținerii stabilității capitalurilor proprii. Aceste fonduri ale instituțiilor de credit reprezintă o garanție a fondului de asigurare a solvabilității băncii în cazul cheltuielilor neprevăzute sau a pierderilor în activitățile financiare;
  • Funcția de reglare – prevede punerea în aplicare a activităților de reglementare de către băncile comerciale prin propria gestionare a capitalului. Dimensiunea minimă a acestui capital este stabilită de Banca Națională a Moldovei și servește drept bază pentru standartizarea activităților economice ale băncilor moldovenești.

Rezultatul operațiunilor pasive îl constituie creșterea soldurilor de numerar ai balanței bancare, ținînd seama de fondurile instituției de credit, restanțele la creditele acordate altor bănci comerciale, precum și soldurile din conturile de depozit ale deponenților. La rîndul său, operațiunile active contribuie la creșterea resurselor financiare pe conturile bancare active – acestea sînt creditele bancare, banii în numerar, investițiile în bunuri, echipamente, imobile și titluri de valoare.

Pentru ca activitatea comercială a băncii să evolueze cu succes, este nevoie de o utilizare bine coordonată a ambelor operațiuni pasive și active, și anume: termenii activelor și pasivelor ar trebui să fie coerente între ele, precum și deschiderea conturilor ar trebui să fie însoțită de inițierea unei relații strînse și reciproce între instituția bancară și noul client.

9099
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe