Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Riscurile bancare: modalități de definire, clasificare și gestionare

Riscurile bancare reprezintă o listă de amenințări reale a pierderilor financiare semnificative sub formă de venituri scăzute, creșteri nejustificate a costurilor, reduceri ai capitalului și a profiturilor, pierderea capacității de plată, ca urmare a impactului factorilor interni și externi asupra activității entității economice (organizației bancare). Într-o contextual economiei de piață, băncile din Moldova au scopul de a obține un profit financiar maxim. Specificul riscurilor financiare este determinat, astfel, de activitatea specifică a organizațiilor în diferite domenii economice. Prin urmare, managementul riscului bancar ar trebui să se bazeze pe dezvoltarea politicilor și a procedurilor de credit, pe o bună gestionare a portofoliilor financiare, pe un control eficient al resurselor de credit, precum și pe formarea profesională a lucrătorilor din domeniu.

 Determinarea specificului riscurilor bancare

Specificul riscului operațiunilor bancare este determinat de riscul pe care instituția de credit îl primește de la clienții săi. În cazul în care gradul de risc într-un anumit tip de activitate al clientului este mare, atunci și riscul băncii în conlucrarea sa cu acest client va fi crescut în mod semnificativ. Cu alte cuvinte, băncile comerciale din Moldova sunt complet dependente de stabilitatea financiară a clienților săi, starea economiei și condițiile de pe piața financiară. Această dependență se datorează operațiunilor legate de atragerea de către organizațiile de credit a fondurilor temporar libere și plasarea lor ulterioară în diferite tipuri de active.

Riscurile bancare sînt legate de riscurile economice a sistemului financiar, reprezentînd o categorie de risc separată. Analiza riscului bancar este importantă în contextul unei economii în curs de dezvoltare, deoarece în dependență de datele obținute se adoptă anumite decizii în ceea ce privește evaluarea proceselor economice și financiare ulterioare într-un anumit domeniu de activitate. Astfel, evaluarea riscurilor bancare se realizează prin colectarea și analizarea informațiilor, precum și a factorilor identificați, care pot conduce eventual la pierderi semnificative din partea instituției de credit.

Clasificarea riscurilor bancare

Prin natura producerii riscurile bancare pot fi:

  1. Riscurile externe – sînt riscurile legate de situația din domeniul economic sau sectorul politic: stagnarea în economie, politica financiară greșită a statului. Ca rezultat, clientii băncii pot intra în panică și vor dori să-și retragă investițiile;
  2. Riscurile interne – acestea sînt riscurile, a căror apariție se datorează activităților instituției de credit în sine: performanța slabă a personalului băncii, activitatea nesatisfăcătoare a conducerii băncii, alegerea greșită a strategiei bancare.

În același timp, băncilor din Moldova le sînt caracteristice următoarele tipuri de riscuri:

  • riscurile de credit – acestea tind să apară ca urmare a unor întârzieri în exercitarea obligațiunilor financiare ale clientului față de instituția de credit sau evitarea acestora în general;
  • riscurile operaționale – apar din cauza unor erori în efectuarea proceselor de calcul, precum și a întreruperilor în cadrul operațiunilor de fabricație; de asemenea, cauze ale unor astfel de riscuri pot servi schimbările în sistemul electronic al organizației bancare, activitatea și pregătirea necorespunzătoare a personalului, pierderea documentelor financiare;
  • riscurile valutar – sunt rezultatul unor schimbări bruște ale cursului de schimb; ca urmare, băncile pot pierde o sumă substanțială de bani;
  • riscurile legate de rata dobînzii – acestea sînt asociate cu modificările ratei de bază din partea Băncii Naționale a Moldovei și pot duce la anumite pierderi financiare de către instituția de credit;
  • riscurile strategice – pot apărea ca rezultat al ignorării conducerii băncii a strategiilor de termen lung, necesare pentru dezvoltarea unei organizații financiare.

Specificul managementului și gestionării riscului bancar

Pentru a reduce la minimum riscurile financiare, instituțiile de credit care operează pe teritoriul Republicii Moldova, sunt chemate să respecte următoarele principii de gestionare a riscurilor:

  • înăsprirea cerințelor de reglementare – conform acestui principiu, băncile sunt obligate să-și dezvolte propriile politici de management al riscului financiar, bazate pe recomandările Băncii Naționale a Moldovei, care reglementează procesul de gestionare a riscurilor de credit;
  • formarea climatului investițional favorabil – băncile din Moldova au nevoie să atragă investiții suplimentare, așa că pentru ei este important să se asigure stabilitatea instituțiilor financiare și a unui sistem eficient de gestionare a riscurilor; numai în acest caz instituțiile de credit din Moldova vor fi în măsură să atragă fonduri de pe piața financiară internațională, ceea ce în consecință va duce la creșterea randamentului global al sistemului financiar aprobat anterior;
  • stabilizarea veniturilor și controlul profilurilor de risc – în cadrul activității sale commercial-financiare băncile moldovenești trebuie să-și dezvolte propriul său profil de risc, care va indica ulterior riscurile și problemele posibile în procesul de gestionare, precum și a păstrării acestora la un anumit nivel. În acest scop, instituția de credit trebuie să ia anumite măsuri: să găsească noi modalități de creștere a profitabilității, să ofere clienților produse noi, să extindă însăși baza de clienți.

Managementul riscurilor bancare, de regulă, este axat pe furnizarea gradului necesar al lichidității și  solvabilității instituției bancare. Recunoașterea riscurilor se realizează prin intermediul unui sistem special de control, prin care se monitorizează plasările pe conturile de credit a surselor investiționale, maturitatea lor și nivelul de rentabilitate al acestora. Existența unei baze de date în fiecare instituție financiară permite realizarea rapidă a informațiilor necesare și efectuarea lucrărilor de analiză. Acest lucru, la rîndul său, contribuie la formarea politicii financiare a băncii. Iar toate acțiunile de soluționare a activităților bancare sunt reglementate prin regulamentele special, emise de către Banca Națională a Moldovei.

6068
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe