CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10297$
Etherium
215.72$

Auditul bancar: obiective, metode, rezultate

Auditul bancar reprezintă un set de măsuri pentru verificarea activității economice și financiare a băncii. Scopul auditului bancar este culegerea de informații și publicarea concluziilor cu privire la situația financiară a instituției bancare, care reflectă:

- rentabilitatea instituției de credit;

- lichiditatea băncii;

- gradul de risc în efectuarea operațiunilor bancare.

Raportul de audit arată poziția financiară a băncii comerciale autentificate si este publicat împreună cu raportul annual al instituției de credit.

Cum se efectuează auditul bancar?

Ca și în alte țări, în Republica Moldova inspecția băncilor comerciale se realizează de către auditori independenți. Un audit constă din două faze:

  1. Verificarea corectitudinii documentării rapoartelor financiare, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, a regulamentelor și dispozițiilor;
  2. Analiza tranzacțiilor bancare, inclusiv verificarea situațiilor financiare pentru o anumită perioadă de timp, precum și o evaluare a stării actuale și a performanței băncii comerciale în efectuarea operațiunilor.

În procesul de investigație a instituției de credit de către auditorii independenți sunt luați în considerare următorii factori:

  • riscurile inerente ale sectorului bancar;
  • capacitatea băncii de a ascunde anumite operațiuni contabile, pentru a nu le trece în bilanț;
  • modalitățile de reglementare a activităților bancare de către organele de stat pe baza documentelor legislative;
  • gradul de vulnerabilitate bancară față de abuzul financiar, reflectat sub forma unor tranzacții dubioase între părțile afiliate, atât pe teritoriul ​​țării, cât și peste hotarele ei;
  • echipamentele tehnico-informative ale băncii inspectate, cu ajutorul cărora sînt efectuate operațiunile bancare și reflectarea fluxurilor financiare.

Astfel, auditul bancar implică studiul și analiza documentelor financiare în scopul de a stabili legalitatea și regularitatea operațiunilor. Documentele sunt verificate ținînd cont de autenticitatea și acuratețea calculelor afișate. Inspecției continue sînt expuse documentele care conțin informații despre operațiunile de numerar, valută, depozit, dobândă, comisioane și garanții.

Care sînt rezultatele rezultatele auditului bancar?

Auditul băncilor comerciale din Moldova permite investigarea nu numai a corectitudinii documentelor de afișare a veniturilor și a cheltuielilor, dar și componența acestora, precum și ordinea în procesele de calcul. Acest tip de audit financiar reflectă în mod corect profiturile și distribuirea dividendelor  - principalul factor în atragerea acționarilor și creditorilor. La rândul său, banca comercială trebuie să asigure publicitatea operațiunilor vizate, care ajută la atragerea creditorilor și investitorilor, informează potențialii clienți cu privire la fiabilitatea și stabilitatea financiară a instituției de credit.

Astfel, evaluarea profesională a informațiilor financiare și economice face mai ușoară luarea deciziilor corecte, eliminând riscul consecințelor negative și întărind autoritatea instituției financiare în care a fost efectuat auditul.

288
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe