CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10262$
Etherium
216.12$

Ce este marketing-ul bancar? Specificul dezvoltării în teorie și practică

În condițiile economice actuale din Republica Moldova fiecare companie urmărește să-și pună în aplicare produsele și serviciile pentru a obține profit. Același scop este urmărit și de băncile comerciale din Moldova: sînt inițiate serviciile bancare specializate, responsabile pentru dezvoltarea afacerilor, extinderea domeniului de aplicare a produselor bancare și vânzărilor, precum și atragerea resurselor financiare sub formă de profit. Eficacitatea acestor acțiuni depinde de buna organizare a serviciilor solicitate, prin urmare, formarea și dezvoltarea pieței financiare din Moldova este imposibilă fără un marketing bancar.

Ce este marketing-ul bancar?

Marketing-ul bancar reprezintă un complex de strategii care vizează crearea, promovarea și comercializarea produselor /serviciilor oferite de către instituția financiară. Scopul acestor acțiuni - satisfacerea nevoilor clienților, asigurând în același timp profitul maxim organizației de credit. De asemenea, managementul eficient al marketingului bancar contribuie la:

- creșterea competitivității instituțiilor de credit;

- obținerea unui profit mai mare;

- crearea condițiilor necesare în cooperarea băncii cu alte instituții financiare.

Prin intermediul cercetărilor de marketing se colectează informații despre specificul pieței financiare și structura necesităților clientului. De asemenea, sînt selectate, analizate și utilizate diverse metode de influență asupra pieței. În plus, marketing-ul bancar permite reglarea relațiilor dintre bancă și subiecții pieței financiare: alte bănci comerciale, clienți și firme de marketing.

Principiile de dezvoltare ale marketing-ului bancar

Politica marketing-uli bancar se elaborează în conformitate cu următoarele principii:

  • de orientare pe necesitățile clientului;
  • de influențare active asupra creșterii cererii de consum;
  • de integrare – aici se prevede introducerea pe piață a produselor bencare, bazîndu-se pe planificarea, analiza, reglementarea și controlul proceselor bancare;
  • de planificare a marketing-ului bancar curent și pe viitor.

Componentele marketing-ului bancar sînt: studiul necesităților consumatorilor de produse financiare și de cercetarea pieței financiare, în cazul în care este planificată realizarea produselor și serviciilor bancare.

Ce este cercetarea de marketing?

Cercetarea marketologică este colectarea sistematică a datelor, analiza și elaborarea rapoartelor privind rezultatele obținute. Astfel de studii sunt efectuate în toate domeniile bancare și mizează produsele bancare, piețele financiare, deponenții și investitorii, punctele de realizare și metodele de publicitate. Astfel, în procesul de cercetării marketologice:

  • se studiază comportamentul cumpărătorilor și relația acestora cu piața financiară;
  • se explorează posibilitățile pieții financiare;
  • se studiază produsele bancare, calitatea și recursul acestora asupra consumatorului;
  • se analizează datele cu privire la punerea în aplicare a produselor bancare;
  • se fac un studio al concurențilori;
  • se aleg segmentele cele mai favorabile de pe piața financiară pentru promovarea produselor noi.

Cum se efectuează marketing-ul bancar? Publicitatea ca principalul instrument de promovare a produselor bancare

Principala condiție a marketing-ului bancar este segmentarea pieței financiare – consumatorii produselor și serviciilor bancare sunt împărțiți în grupuri separate în funcție de poziționarea pe piață a acestor produse. Se elaborează și se aprobă un plan al marketing-ului bancar, în care se prezintă etapele de creație, promovare și punere în aplicare a inovațiilor bancare, precum și activitățile de publicitate a acestora.

Publicitatea produselor bancare în Moldova are o semnificație socială și are ca scop îmbunătățirea relațiilor dintre subiecțiii active ai băncii, influențând asupra potențialilor consumatori prin metode fundamentate psihologic. Principiile de publicitate sînt: veridicitatea și acuratețea informațiilor furnizate, specificarea, orientarea și planificarea structurată.

La rândul său, marketing-ul bancar poate fi:

- activ – aici se dă start publicității active a produsului mizat prin intermediul resurselor tehnice și informaționale, precum și prin intermediul contactului personal cu potențialii clienți cu scopul înțelegerii caracterului necesităților lor și oferirea serviciilor și produselor, care să îndeplinească optim toți parametrii de consum;

- pasiv – materialele promoționale privind activitățile și propunerile unei bănci comerciale sunt publicate în sursele mass-media.

Pentru a se consolida pe piața financiară a Republicii Moldova, de către băncile comerciale care operează în țară, sînt utilizate ambele metode de plasare a produselor sale pe piață. În plus, potențialilor clienți trebuie să Ii se acorde nu numai informații despre serviciile și produsele oferite, dar și să li se prezinte avantajele utilizării acestor produse. O astfel de abordare marketologică va asigura succesul băncii comerciale în desfășurarea activității sale și dezvoltarea în continuare a pieței financiare din Moldova.

216
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe