Banii: specificul, evoluția și funcțiile acestora


Banii sunt principalul mijloc de exprimare a valorii resurselor de mărfuri, care sunt utilizate în activitățile sociale și economice, precum și relațiile comerciale între participanții piațelor de desfacere. În același timp, banilor le este specific o astfel de caracteristică ca lichiditatea absolută, ceea ce permite schimbul banilor pentru oricare dintre produsele disponibile, precum și măsurarea valorii acestora.

Funcțiile banilor

În tranzacțiile curente pe plan economic și comercial banii îndeplinesc următoarele funcții:

  • Ca măsură al costului – cu ajutorul acestei funcții se estimează valoarea bunurilor și produselorîn bani. Formarea prețurilor este afectată de condițiile de producție și schimb al unui sau mai multe produse. Ca o măsură a costului, banii pot servi drept coeficienți numerici, și sunt utilizați în conturile de gestiune, analiză, înregistrare și exprimare a prețului final al mărfurilor.
  • Mijloace de tranzacții. Banii îndeplinesc un rol de mediator în tranzacțiile comerciale, devenind un instrument activ de decontare în achizițiile de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata, se transferă la conturile bancare și se utilizează în calitatea unor metode electronice de calcul.
  • Mijloace de plată. Această funcție a banilor constă în amânarea plăților în procesul de furnizare a anumitor bunuri pe bază de credit.
  • Acumularea de fonduri (economii) – banii sunt folosiți în formarea și distribuirea venitului național, creând o acumulare de economii ale populației.
  • Banii mondiali – este numerarul utilizat pentru decontarea plăților pe o scară globală.

În sistemul economic al Republicii Moldova banii, ca măsură a valorilor, îndeplinesc funcția mijloacelor de plată, de acumulare și de calcul a costului produselor.

Formele banilor. Istoria apariției și evoluționării acestora

Evoluția banilor include o multitudine de etape de formare. Initial,în calitatea unui mijloc de plată erau utilizate bunurile scumpe și rare. Dupa extinderea relațiilor comerciale și ieșirea acestora dincolo de hotarele unui stat, ca mijloace de plată au fost deturnate metalele prețioase - argintul și aurul. Alegerea lor este justificată de următorii factori:

- aceste metale prețioase nu-și pierd valoarea inițială;

- sunt uniforme în calitate;

- posedă divizibilitate;

- se disting printr-un cost ridicat din cauza complexității procesului de producție.

În mijlocul secolului al XX-lea metalele prețioase au fost lipsite de statutul banilor și au fost înlocuite cu banii de hârtie și de credit.

În evoluția sa banii primeau diferite forme de suport material:

  • bani din metal (de comerț) - acestea aparțin categoriei de bani integrali sau reali. Valoarea nominală a banilor se bazează pe costul real de producere din astfel de material ca: cuprul, argintul sau aurul. Monedelor le-au fost atașate anumite semne distinctive, atât în ​​aspectul lor, cât și în greutatea acestora.
  • banii, folosiți ca monedă de substituire – fac parte din grupul banilor devalorizați, iar valoarea lor nominală, de regulă, depășește cea reală. Această categorie include: monede metalice, realizate din metalele ieftine (cupru și aluminiu), și bancnotele fabricate din hârtie.

Tipurile banilor

Adaptându-se la tendințele economice globale, Republica Moldova a organizat funcționarea unui sistem monetar și de plată modern, principalele componente ale căruia sunt banii de hârtie și banii de credit. Banii de hârtie sunt emise de către stat pentru a acoperi deficitul bugetar. Profitul din emisie îl constituie diferența dintre valoarea nominală a bancnotelor și costurile de producție a acestora. În plus, banii de hârtie se supun cotei obligatorii impuse de stat și nu pot fi schimbate pe metale. În cazul unui exces de emisie banii se devalorizează, formând un echilibru nefavorabil al plăților înregistrate în țară.

Banii de credit joacă rolul unor angajamente de alocare a fondurilor necesare în cadrul ordinelor contractuale și serviciilor furnizate, indiferent de momentul plății pentru acestea. Utilizarea banilor de credit în calitate de mijloc de plată are ca obiectiv principal returnarea sumei preconizate cu procente. Cele mai cunoscute tipuri de bani de credit sunt: ​​facturile, bancnotele, cecurile și moneda electronică.

Astfel, rolul banilor în sistemul de plăți și de decontare în țara noastră se reduce la menținerea economiei naționale și stabilirea relațiilor economice mondiale. Acesta este mecanismul de bază pentru identificarea domeniilor prioritare în globalizarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și ceilalți reprezentanți ai pieței. Ca mijloc de calcul, banii joacă un rol esențial în formarea și construcția întregului sistem economic al statului.

0

323

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org