Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Rentabilitatea activelor băncilor comerciale

Rentabilitatea activelor bancare reprezintă raportul dintre profitul instituției de credit și valoarea medie agregată a activelor sale. Cu ajutorul acestui coeficient se estimează eficiența activității băncii și specificitatea managementului activelor și pasivelor acesteia.

Activele băncilor comerciale sunt împărțite în trei grupe:

 1. active extrem de lichide - includ:
 • numerarul și fondurile liber convertibile
 • fondurile deținute în conturile băncii centrale
 • obligațiile guvernamentale
 1. active lichide - constau din:
 • împrumuturi cu scadența de până la 30 de zile
 • alte tipuri de plăți în favoarea instituției de credit, care sunt supuse transferului în următoarele 30 de zile
 1. cu lichiditate pe termen lung - acest grup include:
 • împrumuturi pentru care scadența rămasă este de cel puțin un an
 • 50% din garanțiile emise de organizația bancară și valabile pentru o perioadă mai mare de un an.

Randamentul activelor este principalul criteriu al calității acestora și reflectă capacitatea unei instituții de credit de a furniza venituri prin crearea și dezvoltarea unei baze de capital.

Gradul de rentabilitate a activelor băncilor comerciale

Prin gradul de rentabilitate, activele băncilor comerciale sunt împărțite în următoarele categorii:

 • profitabil sau activ - această categorie de active include împrumuturi, acțiuni și alte valori mobiliare, operațiuni de leasing și factoring;
 • active neperformante (care nu furnizează venituri) - această categorie include numerarul, rezervele în Banca Centrală, credite fără dobândă, conturi corespondente, investiții de capital și alte active.

Profitul băncii comerciale depinde de cantitatea de active și venituri - ponderea mare a acestora în totalul activelor bancare îi oferă organizației de credit mai multe oportunități de a-și consolida baza de capital pentru a asigura contracararea riscurilor de piață. În același timp, la un nivel de rentabilitate ridicat al activelor există un risc sporit de operațiuni cu utilizarea acestora, se înregistrează un nivel scăzut de lichiditate și solvabilitate a instituției financiare.

Indicatorii de rentabilitate a activelor băncilor comerciale

Rentabilitatea tranzacțiilor financiare efectuate de bancă este determinată utilizând următorii indicatori:

 • marja de dobândă netă, care este raportul dintre veniturile din dobânzi și valoarea medie a activelor bancare care generează procente;
 • marja operațională, reprezentând rata rentabilității principalelor tranzacții financiare: raportul dintre venitul net din operațiunile principale efectuate de bănci. Nivelul venitului net din principalele operațiuni ale băncilor comerciale este determinat de metoda de însumare a venitului net obținut ca urmare a:
 • acumulării dobânzilor;
 • desfășurării operațiunilor cu valută străină;
 • efectuării tranzacțiilor cu valori mobiliare;
 • operațiunilor de leasing;
 • tranzacțiilor cu metale prețioase și alte obiecte de valoare.

Identificarea operațiunilor băncii cu cel mai mare grad de eficiență se realizează prin analizarea și compararea indicatorilor de rentabilitate ai instituției de credit. Astfel, în condițiile depășirii rentabilității activelor unei bănci comerciale peste rata dobânzii nete, se determină predispoziția unei instituții de credit de a primi venituri ridicate din dobânzi și comisioane. Rentabilitatea activelor este comparată cu datele de bilanț, și se compară, de asemenea, cu valorile medii înregistrate de alte instituții bancare, care pot determina în mod credibil dinamica creșterii profitului băncii, pentru a evalua stabilitatea financiară și a identifica factorii de influență a modificării tendinței globale.

Rentabilitatea activelor bancare

Rentabilitatea capitalului reflectă nivelul potențialului fondurilor proprii ale instituției financiare de a realiza un profit în condițiile actuale de piață. Cu ajutorul acestui indicator, se estimează și potențialul de creștere a capitalului propriu al băncii comerciale necesare pentru dezvoltarea eficientă a activității financiare a instituției de credit.

Rentabilitatea activelor băncii (ROA) este valoarea cantitativă a rentabilității capitalului pe care o are o bancă comercială. Comparația acestei valori cu indicele de adecvare a capitalului este necesară pentru identificarea componentelor financiare cu un nivel sporit de risc. În plus, acest indicator reflectă calitatea activelor în sine, determină gradul de eficiență al managementului instituției bancare și a capitalului său. Nivelul scăzut al ROA indică, de regulă, cheltuieli de funcționare excesive sau o politică de creditare deficitară (conservatoare). În condițiile inflației, dinamica creșterii profitabilității capitalului și a activelor în băncile comerciale ar trebui să depășească nivelul mediu al inflației - acestea sunt indicatorii de bază ai rentabilității financiare a băncii. În același timp, trebuie de avut în vedere faptul că profiturile mari sunt însoțite de riscuri financiare ridicate. Prin urmare, banca ar trebui să ofere în timp util gradul necesar de protecție împotriva riscurilor excesive pentru a-și salva capitalul. 

2724
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe