Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Operațiunile de factoring și forfaiting ale băncilor comerciale, perspectivele de dezvoltare

În scopul extinderii bazei veniturilor, creșterii profitabilității și competitivității băncile comerciale, inclusiv cele care activează în Republica Moldova, tind spre implementarea operațiunilor bancare tradiționale și netradiționale. În același timp, instituțiile de credit trebuie să țină cont de faptul că serviciile secundare ale acestora ar trebui să fie furnizate la costuri minime pentru clienți și pentru banca însăși, serviciile rămînînd accesibile pentru toate categoriile de utilizatori.

Astfel se activizează rolul băncilor comerciale în satisfacerea nevoilor populației din Moldova cu privire la serviciile bancare. În acest scop, instituțiile de credit recurg la operațiuni bancare netradiționale: leasing, factoring, forfaiting, de încredere.

Ce este de factoringul?

Factoringul reprezintă un tip de operațiuni comerciale și de comision, avînd ca bază creditarea capitalului de lucru. Factoringul poate fi împărțit în mod condiționat în trei categorii:

 • deschis – plătitorului îi este emis un aviz de transfer al drepturilor de colectare a creanțelor la credite factorului-intermediarului;
 • confidențial – cumpărătorul nu este înștiințat de transferul drepturilor de colectare a creanțelor la credite, iar vînzătorul bazîndu-se pe contractual de recurgere se angajează să plătească suma tranzacției după plata mărfurilor;
 • factoringul convențional – clientul își îndeplinește funcțiile sale de producție, iar riscurile sînt asumate de către factorul-intermediar în ceea ce ține de executarea operațiunilor de plată și îndeplinirea documentației de referință.

Servicii de factoring sînt prestate conform următoarelor etape:

 1. instituția de credit procură de la vînzătorul produselor dreptul de a recupera datoriile de debit de la cumpărător;
 2. în termenul stabilit banca transferă vînzătorului o fracțiune din costul de producție – de regulă, cota procentuală constituie 70-90%;
 3. restul fondurilor este depozitat într-un cont separat, și se poate retrage în cazul primirii oricăror pretenții din partea cumpărătorului;
 4. după plata integrală pentru bunurile de către cumpărător sursele rezervate anterior (10-30%) sînt plătite vânzătorului.

Factorul-intermediar, de obicei, primește o remunerație sub formă de dobîndă – de la 0,75% până la 3% din costul total al tranzacției. De asemenea, lui îi este perceput un anumit procent din împrumut.

Modalitățile de funcționare a băncilor comerciale din Moldova determină eficiența și fezabilitatea utilizării factoringului ca un instrument financiar. În cazul în care compania pune spre realizare cerințele de numerar, factoringul permite accelerarea fluxului de numerar și obținerea plății anticipate pentru produsele livrate. Prin urmare, pentru dezvoltarea serviciilor de factoring în Republica Moldova este nevoie de o analiză detaliată a acestor tranzacții cu privire la eficacitatea lor.

Ce este forfaitingul?

Forfaitingul este un fel de finanțare comercială, prin care creditorul (banca) procură creanțele datorate de către client. În calitate de vînzător în cadrul operațiunilor de forfaitnig este producătorul-exportator, iar cumpărătorul, de regulă, este un comerciant angro. Tranzacția este considerată completă după plata creditorului fondurilor către vînzător, care este în același și debitor. De asemenea, el este obligat să plătească comisioanele și a dobîânzile datorate pentru serviciul utilizării fondurilor bancare. În același timp, cumpărătorul va fi obligat să transfere fondurile nu direct vînzătorului, ci pe contul băncii care acționează în calitate de creditor.

Trebuie remarcat avantajele tranzacțiilor de forfaiting ale băncilor comerciale:

 • posibilitatea de interacțiune directă cu clienții străini;
 • extinderea activităților geografice ale instituției de credit;
 • obtinerea profitului maxim la cel mai mic cost;
 • simplitatea în desemnarea operațiunilor.

Garanții suplimentare de la terțe părți (cauțiuni) pot fi necesare doar în cazul în care forfeiterul (creditorul) pune la îndoială solvabilitatea plătitorului.

Perspectivele de dezvoltare a operațiunilor de factoring și forfaiting de către băncile comerciale din Moldova

Forfaitingul nu este practicat foarte frecvent în rîndul întreprinderilor de credit ale Republicii Moldova, mai multă atenție acordîndu-se operațiunilor de factoring. Cu toate acestea, ambele tipuri de instrumente financiare implică interacțiunea cu partenerii comerciali în scopul lansării pe piața internă a produselor inovatoare și de calitate, capabile să asigure pe deplin nevoile clienților. La rîndul său, băncile comerciale din Moldova tind să stabilească un control deplin asupra activității debitorilor, evaluînd calitativ viabilitatea financiară a acestora prin ajustarea politicii comerciale.

Astfel, la fel ca în operațiunile de factoring, în cele de forfaiting ale băncilor comerciale pentru vânzător sînt reduse riscurile financiare. În același timp, creditorul este în măsură să sporească în mod semnificativ propriile sale profituri la costuri reduse. Pentru a putea efectua în mod eficient astfel de operațiuni băncile comerciale din Moldova au nevoie doar de o evaluare adecvată a potențialul financiar al fiecărei tranzacții efectuate și riscurile pe care le implică acestea. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în momentul actual de către băncile comerciale din Moldova nu sînt practicate operațiunile de forfaiting. Principalul motiv este competitivitatea redusă a produselor moldovenești pe piețele economice interstatale.

2127
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe