CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10303$
Etherium
215.94$

Formarea imaginii băncilor comerciale din Republica Moldova

Succesul oricărei bănci comerciale depinde de reputația sa în domeniile de afaceri și cooperare. Serviciile bancare diverse sînt concepute pentru satisfacerea intereselor și nevoilor clienților, astfel încît de menținerea calitativă și dezvoltarea marketingului depinde poziționarea băncii în clasamentul celor mai prestigioase instituții de credit. Imaginea băncii comerciale reprezintă imaginea instituției financiare, create prin selectarea piețelor de realizare a produselor bancare, analiza competitorilor și a bazei de clienți, punerea în aplicare a unor noi strategii de comunicare și crearea relațiilor eficiente cu toți membrii pieței financiare și de credit din Republica Moldova.

Crearea imaginii instituției bancare în condițiile cererilor economice actuale din Republica Moldova

Orice produs bancar are nevoie de promovare pe piața financiară internă. Odată cu produsele și serviciile bancare este promovată și imaginea instituției de credit. Aceasta este creată prin sporirea competitivității băncii pe piața financiară a țării:

- satisfacerea cerințelor calitative și cantitative ale categoriilor specifice de clienți;

- formarea noilor produse pe baza analizei specificului cererilor de consum;

- comparația poziționării băncii în reiting în raport cu principalii săi concurenți;

- relevarea părților preferențiale;

- activizarea proceselor de atragere a fluxului de clienți.

În condițiile tipice ale pieței financiare din Moldova, la formarea imaginii băncii comerciale ar trebui să se acorde o atenție  sporită oricărui detaliu: stilului de proiectare a birourilor, publicității, dezvoltării profesionale și culturii de comunicare a personalului, activităților de sponsorizare. Imaginea dezvoltată și menținută la nivel înalt este cheia creșterii stabile a profitului băncii, care la rîndul său asigură consolidarea poziției de lider a instituției de credit pe piața financiară din Republica Moldova.

Elementele care formează imaginea unei bănci comerciale

Reputația instituției financiare depinde de mai mulți factori și acțiuni, întreprinse pentru a influiența direct sau indirect asupra fluxului de clienți. Printre cele mai proeminente elemente ale formării imaginii băncii comerciale se enumără următoarele:

  • efectele vizuale – sînt concepute pentru crearea unei imagini cuprinzătoare a Băncii în mintea publicului și include publicitatea, formularele bancare, logo-ul;
  • un slogan cuprinzător – constituie una dintre caracteristicile de identificare ale unei bănci comerciale, iar utilizarea sa are ca scop câștigarea încrederii potențialilor clienți; sloganul trebuie să fie scurt, expresiv si să nu se schimbe pe o perioadă lungă de timp;
  • stilul și calitatea organizării procesului de deservire, modul de comunicare, capacitatea personalului de a crea o atmosferă primitoare și pozitivă;
  • nivelul de calificare a experților bancari – anume de ei depinde numărul de clienți aportați direct;
  • actualizarea constantă a informațiilor furnizate despre produsele și serviciile băncii – în acest scop sunt elaborate pliante informative, broșuri și diverse materiale publicitare.

Formarea imaginii băncii constituie un proces lung, care necesită o înaltă competență din partea conducerii și angajaților instituției de credit. În interacționarea cu clienții este importantă furnizarea informațiilor cît mai exacte cu privire la produsele și serviciile băncii. Astfel clienții au posibilitatea singuri să-și aleagă produsul/serviciul potrivit.

Concurența, de asemenea, este o condiție esențială pentru formarea imaginii unei instituții financiare. Este important ca acestei cereri să se conformeze personalul și subdiviziunile bancare, astfel încât lucrul lor să fie îndreptat spre formarea imaginii băncii. De asemenea, o reputație pozitivă a băncii comerciale se formează prin promovarea acțiunilor, cum ar fi: participarea la diverse activități sociale, oferirea sprijinului financiar în domeniile de artă și cultură.

373
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe