Moneda străină: definiția, tipurile și specificul valorilor valutare


Moneda străină reprezintă totalitatea bancnotelor ce aparțin țărilor străine și sunt utilizate în cadrul circulației monetare internaționale: bancnotele, monedele, notele de trezorerie, documente de plată și credit. Cumpararea si vanzarea valutelor țărilor străine se efectuează pe piețele valutare, iar participanții activi ai acestor piețe, de regulă, sunt organizațiile  ale căror activități implică necesitatea de a achiziționa bunuri în străinătate sau procese investiționale.

Tipurile și grupurile de valută străină

Conceptul de valută sugerează:

  • valuta aflată în circulație sub formă de bancnote, monede și bancnote de trezorerie, care au primit statutul de mijloc legal de plată în numerar pe teritoriul unei anumite țări sau a unui grup de țări; de asemenea, pentru acest grup de valută străină aparțin și bancnotele retrase mai devreme din circulație, dar care sunt încă supuse schimbului;
  • fondurile acumulate în unități monetare ale țărilor străine în cadrul conturilor bancare, precum și în cadrul depozitelor bancare fiind înregistrate ca unități contabile.

De asemenea, valuta străină poate fi reprezentată în numerar sau fără numerar. Conform metodei de conversie, sunt definite următoarele grupuri:

  1. 1. valuta străină liber convertibilă – acest grup include fondurile valutare ale statelor în care legislația financiară permite schimbul lor pentru valutele altor țări fără careva restricții;
  2. moneda străină parțial convertibilă – acest grup include valuta statelor, unde sunt stabilite anumite restricții în ceea ce privește schimbul monedei străine;
  3. valuta străină neconvertibilă – reprezintă monedele folosite numai în circulația monetară a unui anumit stat și interzise pentru schimb;
  4. moneda internațională – este o monedă artificială, care este folosită în cadrul relațiilor financiare internaționale (spre exemplu – euro).

Specificarea valorilor valutare

Categoria valorilor monetare include fondurile în valută și titlurile străine, atât în ​​formă documentară, cât și non-documentară, care nu fac parte din categoria valorilor mobiliare interne. Astfel, valorile valutare reuunesc valorile în raport cu care legislația în vigoare de pe teritoriul Republicii Moldova limitează circulația valutară. Dintre acestea fac parte:

  • valută străină;
  • titlurile denominate în valută străină;
  • metalele prețioase;
  • pietrele prețioase de origine naturală.

Condițiile și procedurile de clasificare a elementelor din metale și pietrele prețioase în categoria valorilor monetare sunt stabilite de către Guvernul Republicii Moldova.

0

1664

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org