Instrumentele și metodele de politică monetară ale băncii centrale


Principalele instrumente de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei sunt: ​​operațiuni pe piața deschisă, operațiuni pe piața valutară, mecanisme permanente și rezervele obligatorii.

Operațiuni pe piața monetară

Operațiunile de piață deschisă sunt principalul instrument al politicii monetare a autorității de reglementare, aplicat la inițiativa acesteia. Principala funcție a acestui instrument este gestionarea condițiilor de lichiditate din cadrul pieței monetare a țării și efectul asupra ratelor dobânzilor pe termen scurt ale pieței monetare interbancare.

Conform reglementărilor actuale, operațiunile de pe piața monetară sunt împărțite în următoarele categorii:

 • operațiunile REPO – implică absorbția lichidității și sunt reversibile. În cadrul acestor operațiuni, Banca Națională cumpără sau vinde titluri de stat băncilor în termeni specificați;
 • emiterea certificatelor BNM – operațiunea este utilizată pentru a absorbi lichiditatea în cadrul vânzării instrumentelor de datorie către Banca Națională;
 • atragerea de depozitelor – operațiunea este utilizată pentru a absorbi lichiditatea în cadrul măsurilor de atragere a depozitelor bancare cu scadență fixă;
 • vânzarea/cumpărarea titlurilor de stat – este utilizată pentru a rambursa sau injecta lichidități în procesul de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare.

Operațiuni pe piața valutară

Operațiunile de pe piața valutară sunt intervențiile valutare implementate în cadrul politicii monetare a autorității de reglementare. Ca instrument pentru intervențiile valutare, Banca Națională utilizează două tipuri de tranzacții:

 • directe – asumarea cumpărării sau vânzării de valută străină pentru leul moldovenesc (MDL) pentru a influența oferta de bani;
 • instrumentele corective sunt instrumente inverse care nu afectează oferta monetară pe termen lung.

Reflecția tranzacțiilor se efectuează până la data încheierii directe a acestora. La calcularea echivalentului în dolari americani, ratele medii lunare ale leului moldovenesc sunt utilizate în raport cu monedele SUA și alte valute străine. Informațiile relevante privind activitățile Băncii Naționale sunt publicate în fiecare lună, până în ultima zi a lunii următoare lunii de raportare.

Mecanisme permanente de funcționare

Acestea sunt mecanismele oferite de Banca Națională băncilor comerciale la inițiativa lor. Mecanismele de operare sunt:

 • facilitățile de credit overnight
 • mecanismul de depozite overnight.

Scopul acestor două mecanisme este sterilizarea și furnizarea de lichidități pe termen scurt, precum și o reducere a fluctuațiilor ratelor dobânzilor pe termen scurt pe piața interbancară.

Rezervele obligatorii

Rezervele obligatorii sunt fondurile băncilor în valută națională și străină, care sunt păstrate în conturile Băncii Naționale a Moldovei. Funcțiile fundamentale ale rezervelor obligatorii sunt:

 • reglementarea monetară în contextul gestionării lichidităților;
 • impactul cererii de bani;
 • pentru rezervele obligatorii în monedă liber convertibilă – limitarea împrumuturilor în valută străină.

Cerințele pentru menținerea rezervelor obligatorii sunt stabilite de autoritatea de reglementare în baza articolului 17 din Legea privind Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995.

0

341

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org