Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Activitatea investițională a băncilor comerciale din Moldova

Activitatea investițională a băncilor este activitatea instituțiilor de credit, care vizează investirea de fonduri în valori mobiliare în numele său și cu folosirea propriilor fonduri. Scopul unor astfel de investiții – furnizarea veniturilor directe și indirecte. Veniturile directe din investițiile băncilor comerciale în titluri de valoare sînt exprimate în dividende, dobînzi procentuale sau sub formă de profituri din vânzare. Formarea venitului indirect este influențată de factorii, precum creșterea cotei pe piață, care se află sub controlul băncii, precum și creșterea influenței asupra bazei de clienți ai filialelor și companiilor-fiice ale băncii. Miza de proprietate în aceste societăți permite instituției de credit să participe în mod activ la guvernarea corporativă lor.

Obiecte de investiție ale băncilor comerciale din Moldova

Ca obiecte de investiții sînt folosite diverse tipuri de valori mobiliare. În cadrul sistemului bancar al Republicii Moldova investițiile pot fi făcute în acțiuni și obligațiuni financiare. Aceste instrumente investiționale sunt utilizate de către instituția de credit pentru formarea propriului său portofoliu. De asemenea, permit păstrarea, evidența tranzacțiilor și reflectarea lor în bilanț. Pentru formarea portofoliului de datorii financiare băncile utilizează, de regulă, trei tipuri de obligațiuni:

- guvernamentale;

- municipale;

- obligațiunile corporațiilor și întreprinderilor.

În formarea portofoliului de investiții al Băncii se iau în considerare toate riscurile și caracteristicile acestor tipuri de valori mobiliare.

Tipuri de investiții bancare

Investițiile în acțiuni ale băncilor comerciale sunt împărțite în două tipuri:

  • directe – acestea sugerează investirea banilor în pachetul de acțiuni de control al unei anumite organizații în scopul de a se implica direct în gestionarea și punerea în aplicare a dreptului de vot;
  • de portofoliu – de către bancă este creat un portofoliu de acțiuni de la diferiți emitenți, conformat unui singur management cu scopul obținerii profitului pe baza investițiilor diversificate.

După funcțiilepe care le îndeplinește portofoliul de valori mobiliare poate fi:

- de comerț – include instrumentele și titlurile de tranzacționare, pe care instituția de credit le dobîndește pentru punerea în aplicare pe viitor;

- de investiții – aceste portofolii implică achiziționarea titlurilor de valoare cu scopul generării veniturilor din investiții;

- de control: acest tip de portofoliu este creat prin achiziționarea de către bancă a acțiunilor în suma care ar garanta posibilitatea influenării și obținerii controlului asupra societății-emitente.

Formarea politicii de contabilitate de către instituția bancară se bazează pe distribuirea portofoliilor de valori mobiliare, ordinea traducerii acestora și stabilirea listei persoanelor autorizate, în competența cărora se află administrarea operațiunilor cu titlurile de valoare.

Gestionarea portofoliului titlurilor de valoare ale băncii

Pentru a-și asigura lichiditatea, ca rezultat al activității investiționale, oricare bancă comercială din Moldova trebuie să gestioneze eficient propriile portofolii. Portofoliul de investiții este gestionat pe două nivele: strategic și operațional.

Managementul strategic se realizează în conformitate cu previziunile macroeconomice și evaluările experților. Planul de acțiune include componentele, cum ar fi: limitele privind riscurile financiare, constrîngerile structural și maturitatea portofoliului de investiții, precum și algoritmul de evaluare a acestuia.

Managementul operativ (sau curent) – presupune gestionarea portofoliului cu evidența situației economice actuale din țară, precum și a limitelor stabilite de finanțare.

Băncile comerciale se angajează să verifice periodic portofoliile indicatorilor de profitabilitate generate și nivelului de risc implicat. Compararea se efectuează între indicii obținuți și parametrii stabiliți de politica investițională a instituției de credit.

 

2660
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe