CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10303$
Etherium
215.94$

Determinarea rentabilității băncilor comerciale în Moldova

Rentabilitatea unei bănci comerciale reprezintă o notă cantitativ-calificativă a eficienței utilizării și gestionării banilor și a altor resurse de către instituțiile de credit. Principala măsură a eficacității în funcționarea băncii o reprezintă profitul. În procesul de calcul se ia în considerare diferența dintre veniturile și cheltuielile unei instituții financiare pentru o anumită perioadă de timp. Ca rezultat al acestor calcule se determină raportul pe ultimul an.

Veniturile și cheltuielile unei bănci comerciale

Veniturile băncilor comerciale din Moldova se pot evidenția din următoarele domenii:

 • veniturile primite de bancă din activități de exploatare – sînt veniturile primite din operațiunile de schimb valutar, penalități, dobânzi și comisioane;
 • veniturile înregistrate de către bancă pentru furnizarea serviciilor de natură non-bancară;
 • veniturile, care nu au fost câștigate de către bancă, cu toate acestea, fiind reflectate într-o serie de elemente ale profitului.

Conturile de pierderi și cheltuieli constau din:

 • cheltuieli de exploatare;
 • costurile legate de funcționarea unei instituții financiare;
 • cheltuielile pentru acoperirea riscurilor financiare – acestea includ cheltuielile pentru creșterea și valorificarea fondurilor de rezervă, utilizate ulterior pentru acoperirea operațiunilor care înregistrează pierderi.

Un astfel sistem de grupare al veniturilor și cheltuielilor permite băncilor comerciale să-și evalueze metodele de formare a profitului, precum și perspectivele de sporire a rentabilității în funcționarea lor actuală.

Evaluarea profitabilității unei bănci comerciale: indicatorii și metodele de evaluare

Evaluarea profitabilității unei bănci comerciale presupune utilizarea următorilor indicatori:

 • rentabilitatea activelor – sunt luate în considerare propriile active ale băncii, sursele împrumutate, conturile de plată și creditele;
 • rentabilitatea activelor de producție – coeficientul decontării finale depinde de costul principalelor active de producție;
 • rentabilitatea activelor circulante – calculul acestora se face prin raportul dintre profitul net și activele aflate în circulație;
 • rentabilitatea capitalului – cu ajutorul acestui parametru se identifică nivelul de eficiență în utilizarea fondurilor proprii de către bancă;
 • rentabilitatea investițiilor – calcularea acestui indicator se realizează prin formarea raportului direct dintre profit și costurile inițiale.

Toți factorii de mai sus sunt luate în considerare în procesul stabilirii și implementării  deciziilor de investiții, precum și a analizei stabilității financiare a partenerilor băncii comerciale.

Controlul activităților bancare este desfășurat de organele de reglementare, care stabilesc diferite forme de raportare a conturilor de profit și pierderile cauzate. De asemenea, aceste rapoarte permit utilizatorilor de produse și servicii bancare monitorizarea directă a eficienței activității instituțiilor financiare.

Gestionarea rentabilității băncilor comerciale

De multe ori instituțiile de credit cu oportunități egale ajung la rezultate diferite în procesul desfășurării activităților financiare. În acest caz, este nevoie de o analiză amplă a rentabilității băncii și dezvoltarea strategiilor sale de management, în vederea îmbunătățirii indicilor de rentabilitate ale activelor și a capitalului.

Analiza rentabilității băncii este efectuată următoarea ordine:

- se calculează indicii reali ai rentabilității pe baza formularelor financiare trimestriale sau anuale;

- se face o analiză comparativă a dinamicii profiturilor și a coeficienților obținuți;

- se identifică factorii și impactul acestora asupra tendințelor profitabilității;

- se evaluează relația dintre factorii identificați anterior, managementul riscului financiar și lichiditatea bilanțului financiar.

La analiza profiturilor ca bază sunt luate conturile de profit și pierderi. Iar gestionarea rentabilității băncilor comerciale din Republica Moldova include:

 • gestionarea profitabilității în ansamblu al instituției de credit;
 • gestionarea profitabilității segmentelor individualizate ale sectorului bancar;
 • gestionarea rentabilității produselor bancare.

Toate aceste tipuri de gestionare sunt parte a managementului bancar, iar scopul utilizării lor este maximizarea profiturilor în condițiile aferente de risc. De asemenea, se gestionează și lichiditatea soldului bancar.

427
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe