Operațiunile de leasing ale băncilor comerciale, problemele de dezvoltare a acestora


Leasingul (din engl. Leasing – arendă, chirie) este o gamă relativ nouă de servicii pentru băncile comerciale din Moldova, care implică finanțarea închirierilor de mașini, echipamente, vehicule și instalații de producție pentru diferite întreprinderi pentru a genera venituri. Cu alte cuvinte, în loc să emită un împrumut unei întreprinderi pentru achiziționarea fondurilor de mai sus, banca comercială le cumpără, le dă în chirie și își păstrează dreptul de proprietate. În acest caz, banca primește o plată pentru chirie, și nu dobândă la împrumut/credit.

În condițiile lichidității limitate pentru extinderea producției și necesitatea optimizării investițiilor, operațiunile de leasing sunt cel mai important instrument al activității economice moderne. La încheierea contractului de leasing, întreprinderile primesc echipamentul necesar fără costuri semnificative unice. În același timp, beneficiile companiilor sunt asigurate printr-un nivel sporit de amortizare, rentabilitate ridicată a echipamentelor și menținerea lichidității.

 Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, locatorul poate fi:

 • o bancă comercială sau orice instituție de credit al cărei statut prevede acest tip de activitate;
 • compania de leasing;
 • orice companie comercială sau de producție;
 • o persoană care are statutul de antreprenor.

Documentul care confirmă operațiunile de leasing este contractul de leasing. Acesta se încheie între societatea de leasing, producătorul și societatea care are nevoie de echipament. Între aceste părți există relații economice de afaceri, stabilite pe termen lung, direcționate, de regulă, spre punerea în aplicare a proiectelor strategice pe termen lung.

Avantajele leasingului includ:

 • satisfacerea deplină a nevoii de creditare;
 • încheierea rapidă a tranzacțiilor, spre deosebire de contractele de împrumut;
 • protecția împotriva inflației prin stabilirea unei rate fixe a plăților fiscale;
 • oportunitatea ca societatea să-și actualizeze treptat propriul fond de echipamente;
 • flexibilitatea plăților de leasing;
 • contabilizarea simplă a proprietății închiriate;
 • stimulente vamale și fiscale;
 • calcularea plăților pentru leasing se efectuează din valoarea profitului obținut ca urmare a utilizării echipamentului închiriat;
 • plățile de închiriere nu sunt impozabile.

Astfel, leasingul îmbunătățește eficiența și parteneriatele prin menținerea proprietății locatorului și utilizarea mai rațională a banilor de către persoana care închiriază.

În Republica Moldova, dezvoltarea operațiunilor de leasing este încă strâns legată de problema mobilizării unor sume mari de numerar care ar putea fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente tehnologice și de producție pentru transferul ulterior către utilizatori în baza contractului de leasing. În acest context, cel mai mare potențial pentru localizarea surselor financiare temporar libere este disponibil anume pentru instituțiile bancare. Prin urmare, pe baza experienței străine, includerea operațiunilor de leasing în activitățile băncilor comerciale din Moldova este oportună și justificată din punct de vedere financiar. 

0

336

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org