CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
23.07.2019
USD
17.55
EUR
19.69
RUB100
0.278
Bitcoin
10083$
Etherium
213.16$

Operațiunile de leasing ale băncilor comerciale, problemele de dezvoltare a acestora

Leasingul (din engl. Leasing – arendă, chirie) este o gamă relativ nouă de servicii pentru băncile comerciale din Moldova, care implică finanțarea închirierilor de mașini, echipamente, vehicule și instalații de producție pentru diferite întreprinderi pentru a genera venituri. Cu alte cuvinte, în loc să emită un împrumut unei întreprinderi pentru achiziționarea fondurilor de mai sus, banca comercială le cumpără, le dă în chirie și își păstrează dreptul de proprietate. În acest caz, banca primește o plată pentru chirie, și nu dobândă la împrumut/credit.

În condițiile lichidității limitate pentru extinderea producției și necesitatea optimizării investițiilor, operațiunile de leasing sunt cel mai important instrument al activității economice moderne. La încheierea contractului de leasing, întreprinderile primesc echipamentul necesar fără costuri semnificative unice. În același timp, beneficiile companiilor sunt asigurate printr-un nivel sporit de amortizare, rentabilitate ridicată a echipamentelor și menținerea lichidității.

 Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, locatorul poate fi:

 • o bancă comercială sau orice instituție de credit al cărei statut prevede acest tip de activitate;
 • compania de leasing;
 • orice companie comercială sau de producție;
 • o persoană care are statutul de antreprenor.

Documentul care confirmă operațiunile de leasing este contractul de leasing. Acesta se încheie între societatea de leasing, producătorul și societatea care are nevoie de echipament. Între aceste părți există relații economice de afaceri, stabilite pe termen lung, direcționate, de regulă, spre punerea în aplicare a proiectelor strategice pe termen lung.

Avantajele leasingului includ:

 • satisfacerea deplină a nevoii de creditare;
 • încheierea rapidă a tranzacțiilor, spre deosebire de contractele de împrumut;
 • protecția împotriva inflației prin stabilirea unei rate fixe a plăților fiscale;
 • oportunitatea ca societatea să-și actualizeze treptat propriul fond de echipamente;
 • flexibilitatea plăților de leasing;
 • contabilizarea simplă a proprietății închiriate;
 • stimulente vamale și fiscale;
 • calcularea plăților pentru leasing se efectuează din valoarea profitului obținut ca urmare a utilizării echipamentului închiriat;
 • plățile de închiriere nu sunt impozabile.

Astfel, leasingul îmbunătățește eficiența și parteneriatele prin menținerea proprietății locatorului și utilizarea mai rațională a banilor de către persoana care închiriază.

În Republica Moldova, dezvoltarea operațiunilor de leasing este încă strâns legată de problema mobilizării unor sume mari de numerar care ar putea fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente tehnologice și de producție pentru transferul ulterior către utilizatori în baza contractului de leasing. În acest context, cel mai mare potențial pentru localizarea surselor financiare temporar libere este disponibil anume pentru instituțiile bancare. Prin urmare, pe baza experienței străine, includerea operațiunilor de leasing în activitățile băncilor comerciale din Moldova este oportună și justificată din punct de vedere financiar. 

389
100
Tema zilei
Compania de asigurări Moldasig va fi controlată de autoritatea de reglementare
Conform deciziei Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din 22 iulie 2019, agenția a preluat controlul asupra soci...
100
0
Citește mai departe
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe