Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională

Baza relațiilor economice, politice și culturale internaționale este exprimarea de echilibru a schimbului și plăților internaționale. Balanța plăților internaționale  este indicatorul economic agregat, care reflectă redistribuirea venitului național între țări ținînd cont de obligațiunile și cerințele internaționale.

Conturile internaționale ale Republicii Moldova reprezintă un pachet al bilanțurilor de plată, pozițiilor investiționale la nivel internațional și datoriei externe brute. Compilarea unor astfel de conturi este una dintre principalele funcții ale BNM și este reglementată de Legea №548 din 21 iulie 1995 "Cu privire la Banca Națională a Moldovei."

Definiția și tipurile de bilanț al conturilor internaționale

Bilanțul conturilor internaționale este corespondența dintre obligațiunile financiare, plățile și încasările în numerar ale Republicii Moldova în raport cu alte state. Există trei tipuri de conturi internaționale:

- balanța curentă;

- balanța de plăți;

- soldul datoriilor brute internaționale.

În cadrul balanței curente cerințele și obligațiunile financiare ale Moldovei față de alte țări se efectuează indiferent de termenii de plată. De regulă, aceste cerințe sunt rezultatul schimburilor comerciale dintre state, furnizării reciproce a serviciilor, obținerii împrumuturilor internaționale.

Balanța de plată reprezintă un cont macroeconomic, care rezumă activele și pasivele financiare ale entităților rezidente ale Republicii Moldova către nerezidenți pentru o anumită perioadă de timp. Acesta este contul de bilanț, care prezintă operațiunile internaționale ale statului, plățile de finanțare și  venitul în urma schimbului de valută.

Datoria brută internațională a Moldovei este reprezentată sub formă de declarații pentru perioada de timp alocat vizînd îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiunilor financiare  de către rezidenți față de nerezidenți.

Toate tipurile de bilanț ale conturilor internaționale se compilează de către Banca Națională a Moldovei conform standardelor recomandate de Fondul Monetar Internațional, și se prezintă în dolari SUA cu periodicitate trimestrială sau anuală. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul, că raporturile prezentate pînă la acest moment nu vizează regiunil de pe malul stâng al Nistrului.

Structura balanței de plăți

În componența balanței de plăți sînt incluse două compartimente:

  • a operațiunilor curente, care reprezintă raportul dintre importurile și exporturile de bunuri, precum și operațiunile umbrite pentru furnizarea diverselor servicii financiare de către organizațiile non-guvernamentale;
  • a operațiunilor cu utilizarea instrumentelor financiare, care prevăd expunerea circulației capitalurilor private și publice, precum și a volumului creditelor internaționale acordate.

Așadar, în active sunt reflectate  veniturile de valută străină a țării, iar în passive – balanța de plăți efectuate în beneficiul altor țări. În cazul în care cantitatea de valută primită din exterior depășește suma suma de plăți, soldul se estimează ca unul excedent. În cazul în care valoarea plăților în valută străină este mai mare decît suma veniturilor statului, se înregistrează un sold negativ sau deficitul de valută.

  Metodologia de compilare și gestionare a conturilor internaționale

Reglementarea balanței de plăți a conturilor internaționale este una din sarcinile primordiale ale statului moldovenesc. Aceasta reprezintă set de măsuri monetare, de credit și financiare, care vizează formarea și gestionarea efectivă a cheltuielilor și veniturilor publice. De asemenea, acțiunea Băncii Naționale a Moldovei este întreptată spre:

  • atragerea investițiilor străine;
  • limitarea exportului de valută în afara țării prin introducerea taxelor vamale, modificărilor ratelor dobînzilor și deprecierii monedei naționale;
  • stimularea suplimentară a exportului de mărfuri a producătorilor din Moldova;
  • eliminarea soldului excedent prea mare;
  • rambursarea datorilori publice externe;
  • creșterea rezervelor valutare și a metalelor prețioase.

 În contextul înrăutățirii situației economice din Republica Moldova compilarea conturilor internaționale și gestionarea acestora prin metodele evidențiate mai sus devine una dintre sarcinile privilegiate pentru statul moldovenesc. În combinație cu alte forme a politicii economice existența unor astfel de conturi, precum și utilizarea acestora pe termen lung, va permite statului să sporească nivelul de profitabilitatea în urma exporturilor, să atragă investițiile pe termen lung și să dezvolte relațiile monetare și economice pe plan internațional.

Baza informațională a conturilor internaționale este prezentată de către Banca Națională a Moldovei sub forma unei liste de rezumate și reguli de gestionare a activităților economice între Republica Moldova și celelalte țări partenere. Aceste reguli caracterizează în mod clar formele de conducere a politicii economice și sunt concepute pentru sistematizarea proceselor de dezvoltare, reglementare și punere în aplicare a angajamentelor monetare în domeniul economico-financiar în contextul economic internațional.

906
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe