Banca Națională a Republicii Moldova: originea, funcțiile și rolul în dezvoltarea sistemului bancar


Banca Națională a Moldovei este instituția bancară centrală a Republicii Moldova, care este responsabilă în fața Parlamentului și înzestrată cu funcțiile unei entități juridice. Competența Băncii Naționale este de a sprijini și a promova sistemul financiar al țării, în conformitate cu principiile politicii economice.

În perioadele de timp specificate, Banca Națională este obligată să publice rezultatele analizelor macroeconomice și a altor informații statistice pentru a informa publicul cu privire la evoluția pieței financiare din Moldova, volumul maselor monetare, împrumuturi și balanța de plăți. În același timp, Banca Națională nu este înregistrată în Registrul Organizațiilor de Stat sau Registrul Întreprinderilor de Stat.

În îndeplinirea funcțiilor sale instituția financiară centrală a Moldovei are dreptul la adoptarea deciziilor, care aprobă regulamente, ordonanțe și instrucțiuni. Legislația BNM intră în vigoare la data publicării actelor semnalate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

Sistemul bancar al Republicii Moldova

Din 1991 în Republica Moldova funcționează un sistem bancar pe două niveluri. Banca Națională este dotată cu funcția băncii centrale, însă nu participă la activitățile băncilor comerciale. În 1995 Parlamentul a adoptat două acte legislative, potrivit cărora a fost consolidat rolul BNM în elaborarea și punerea în aplicare a politicii monetare, precum și sistematizarea activităților întregului sistem financiar. Pe baza acestor legi, Banca Națională a Moldovei este responsabilă pentru supravegherea, reglementarea și autorizarea activităților diverselor instituții financiare.

Banca Națională tinde să determine limitele maxime, care țin de termeni, active, riscurile financiare, elementele extrabugetare, capital și rezerve. Băncile, la rândul său, se angajează să adapteze termenii și ratele dobânzilor pozițiilor stabilite, precum și să mențină propriile resurse în limitele lichidității, în conformitate cu cerințele prezentate.

Astfel, controlul bancar intern permite:

  • protejarea intereselor clienților, investitorilor și acționarilor;
  • asigurarea respectării cerințelor legislației în vigoare a Republicii Moldova;
  • reglementarea conflictelor de interese;
  • asigurarea utilizării depline a fondurilor de venit, în scopul de a crește profiturile;
  • protejarea bunurilor;
  • autorizarea costului de fonduri;
  • înregistrarea corectă a obligațiunilor;
  • limitarea riscurilor.

Politica monetară și valutară a BNM

Singura ofertă de plată legală pe teritoriul Republicii Moldova este leul moldovenesc. Dreptul exclusiv la emiterea bancnotelor și monedelor metalice îl are doar Banca Națională. De asemenea, competența BNM include instalarea și punerea în aplicare a politicii monetare. Astfel instituția financiară centrală susține sistemul monetar al țării, care, la rândul său, se bazează pe politica economică a statului.

Banca Națională a Moldovei menține o rată de schimb flotantă. Stabilirea cursului oficial al monedei naționale moldovenești față de dolarul SUA se efectuează pe baza ratelor de schimb înregistrate pe piața internă. Astfel, instituția financiară centrală are dreptul de a efectua intervenții valutare, care au ca scop să elimine fluctuațiile mari ale cursului de schimb oficial, precum și completarea rezervelor valutare naționale. În calitate de cele mai eficiente instrumente în conducerea politicii monetare Banca Națională a Moldovei utilizează tranzacțiile la termen, intervențiile directe pe piața valutară a țării, precum și operațiunile reversibile de swap.

0

459

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org