Impozitarea depozitelor bancare în Republica Moldova


Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, veniturile cetățenilor, primite sub formă de dobânzi la depozite, sunt supuse impozitării. Stabilirea bazei de impozitare este influențată de factori cum ar fi dobânda acumulată pentru o anumită perioadă și suma totală a dobânzii acumulate în condițiile contractului de depozit. Calculul se efectuează:

  • la depozitele în moneda națională – luând în considerare rata actuală de refinanțare aprobată de către Banca Națională a Moldovei și majorată cu 5 puncte procentuale;
  • la depozitele cetățenilor în valută străină – 9% pe an.

De regulă, taxa pe depozit este suma care depășește suma de interes pe care a fost acumulată de către bancă, în conformitate cu termenii contractului și ținând seama de rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei, majorată cu 5 puncte procentuale pentru depozitele în moneda națională și cu 9 puncte procentuale pentru depozitele în valută străină.

Astfel, investitorul este obligat să plătească impozitul pe venitul după partea impozabilă: 35% pentru participanții care sunt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova, și 30% pentru deponenții-nerezidenți RM. În același timp, veniturile contribuabilului în monedă străină sunt convertite în lei la cursul Băncii Naționale la data primirii efective a veniturilor. Aceasta se face în scopuri fiscale.

Veniturile din dobânzi sunt scutite de taxe la depozitele în moneda națională, în cazul în care suma la momentul deschiderii /prelungirii contului de depozit nu depășește rata actuală de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei, majorată cu 5 puncte procentuale.

Conform legislației fiscale a Republicii Moldova, în cadrul îndeplinirii funcțiilor de agent fiscal Banca reține sumele evaluate de impozitul pe venitul personal din valoarea veniturilor din dobânzi, care sunt plătite depunătorului-contribuabil. Astfel, dacă venitul din dobânzi din depozit este supus impozitării, depunătorului băncii i se plătește dobânda, minus impozitul pe venitul personal.

0

1059

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org