Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Evaluarea stabilității financiare și a solvabilității băncilor din Moldova. Modalități de optimizare a acestora

Pînă în prezent sectorul bancar din Moldova este supus unei structurări active, iar piața serviciilor de credit este împărțită între băncile cu diferite grade de fiabilitate și stabilitate. Cele mai promițătoare sunt așa-numitele bănci universale, iar viabilitatea financiară a acestora depinde de fondurile investite în diferitele sfere ale sectoarelor economice și de afaceri. Pentru a supraviețui în condițiile dure ale situației economice actuale astfel de bănci trebuie să studieze cu atenție situația de pe piețele financiare, să dezvolte și să pună în aplicare strategii inovatoare de dezvoltare pe termen lung.

Caracteristicile și analiza stabilității financiare a băncilor comerciale din Moldova

Stabilitatea financiară a băncii este principala caracteristică a instituției de credit, care prezintă structura și distribuția fondurilor, resursele acestora, capacitatea organizației de a-și îndeplini obligațiile financiare într-un timp specificat. Stabilitatea financiară a băncii presupune menținerea unui management rațional, bine structurat, necesar pentru avansarea organizației de credit pe piața serviciilor bancare și extinderea gamei operațiunilor disponibile pentru profit.

În evaluarea stabilității financiare și a solvabilității instituției de credit sunt luate în considerare astfel de factori cum ar fi:

 • riscurile inerente ale activității de operare a unei bănci comerciale;
 • respectarea cerințelor și condițiilor de furnizare a serviciilor financiare;
 • diversificarea operațiuni active, nivelul lor de profitabilitate și lichiditate;
 • eficacitatea managementului în domeniul tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Factorii care pot determina o slăbire a stabilității financiare a băncilor comerciale din Republica Moldova sunt:

 • lipsa strategiilor de gestionare și de planificare a tranzacțiilor financiare;
 • lipsa competenței din partea conducerii băncii în gestionarea activelor și pasivelor instituției de credit;
 • gestionarea ineficientă a riscurilor bancare.

De asemenea, instabilitatea financiară a băncilor comerciale poate să apară ca urmare a unei politici de credit cu un nivel ridicat de risc, lipsei soldului efectiv între sursele financiare cu privire la termenii de recrutare și plată. În plus, stabilitatea financiară a băncii poate fi afectată de situația economică din republică, creșterea impozitelor, reducerea pieței împrumuturilor interbancare.

Astfel, pentru a asigura stabilitatea financiară a unei instituții de credit trebuie să se asigure gestionarea corectă a resurselor bancare prin intermediul unei politici de creditare echilibrate și un control minuțios al lichidității.

Optimizarea sustenabilității financiare a băncilor comerciale din Moldova: criterii și metode de punere în aplicare

Menținerea și consolidarea sustenabilității financiare a entităților de afaceri nu este posibilă fără optimizarea lichidității și profitabilității instituției bancare. Optimizarea stabilității financiare a băncii se realizează prin obținerea sumei maxime a veniturilor în limitele restricțiilor legale și cu luarea în seamă a cerințelor actuale ale pieței.

Pînă în prezent sînt cunoscute două modalități de optimizare a stabilității financiare a băncilor comerciale: optimizarea performanței în afaceri, care reflectă organizarea operațiunilor de profit real, și raționalizarea utilizării profiturilor obținute. Structura capitalului este optimizată conform următoarelor criterii:

 • creșterii nivelului de rentabilitate financiară a întreprinderii;
 • reducerii riscurilor operațiunilor;
 • minimizării costului mediu ponderat al capitalului băncii;
 • creștererii valorii de piață a activelor băncii.

Astfel, mecanismul de optimizare a structurii capitalului permite obținerea unui raport dintre sursele de capital al instituțiilor de credit (capital propriu și datoriile), oferind astfel băncilor comerciale nivelul necesar de optimizare. Principalele principii în managementul și optimizarea stabilității financiare a băncilor comerciale sunt:

 • corelarea structurii de finanțare a instituțiilor de credit cu obiectivele acționarilor săi;
 • creșterea valorii economice a întreprinderii prin utilizarea efectului de levier financiar în ceea ce ține împrumuturile și atragerea fondurilor și investițiilor;
 • luarea în considerare a factorilor economici și politici în planificarea activităților bancare pe termen mediu;
 • luarea în considerare a intereselor tuturor părților implicate în exercitarea tranzacțiilor financiare: creditorilor, acționarilor, clienților, furnizorilor, personalului instituțiilor bancare.

La acest stadiu de dezvoltare sustenabilitatea financiară a băncilor comerciale din Moldova, în pofida mai multor probleme existente, înregistrează tendința de creștere. În gestionarea activităților bancare sunt înregistrate schimbări, precum optimizarea structurii bilanțului, care asigură o eficiență mai mare operațiunilor bancare și reduce costurile, astfel îmbunătățind în mod semnificativ evaluarea finală a stării financiare a băncilor comerciale din Moldova și solvabilitatea acestora.

1617
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe