CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10297$
Etherium
215.72$

Operațiunile bancare cu valorile mobiliare ale statului

Titlurile de stat sunt emise în calitate de obligațiuni ale Guvernului Republicii Moldova. Ele joacă un rol esențial în elaborarea politicii fiscale, și sunt folosite ca instrument activ în punerea în aplicare a obiectivelor socio-economice ale statului. Funcția băncilor comerciale este tratarea și distribuția titlurilor de stat. În același timp, banca comercială este un intermediar între emitenți și investitori, precum și un utilizator activ al acestor instrumente financiare. Astfel, ea își formează propria bază de resurse și plasează sursele financiarei în titluri profitabile, su nivelul sporit de lichiditate.

Operațiunile bancare și rolul acestora în deservirea pieței valorilor mobiliare

Titlurile de valoare pe piața serviciilor bancare comerciale se realizează prin următoarele operații:

 • acordarea de împrumuturi pentru achiziționarea titlurilor de valoare;
 • acordarea garanțiilor bancare în ceea ce privește emisia titlurilor de valoare;
 • alte tipuri de operațiuni;

Obiectul serviciilor bancare de tip investițional îl constituie obligațiunile (titlurile de creanță) sau acțiunile (titlurile de capital).

Operațiunile cu titlurile de stat sînt efectuate în cadrul departamentelor de investiții ai fiecărei bănci în parte. Cumpărarea și vânzarea titlurilor de valoare se realizează atât în ​​numele clienților, cât și din contul propriu al băncii comerciale. Competența departamentelor de investiții include, de asemenea, operațiuni, cum ar fi: emiterea și vânzarea valorilor mobiliare ai diverselor companii și departamente, depozitarea și gestionarea portofoliilor de titluri de valoare, deținute de o instituție financiară clienții.

Tipurile operațiunilor cu titlurile de stat

Luând în considerare tipul obligațiunilor utilizate în efectuarea tranzacțiilor, operațiunile bancare pot fi investiționale sau comerciale. După scop operațiunile pot fi:

- de emisie;

- de comerț (vânzare și cumpărare);

- de încredere;

- colaterale;

- de garanție.

Managementul strategic și tactic al operațiunilor cu titlurile de stat implică dezvoltarea unor diviziuni bancare specializate pentru punerea în aplicare a politicilor de investiții, care includ:

 • identificarea obiectivelor politicii investiționale;
 • determinarea proporției tranzacțiilor de investiții în soldurile active și pasive;
 • concentrarea asupra calității operațiunilor de investiții;
 • pregătirea structurii operațiunilor;
 • diversificarea portofoliului de valori mobiliare;
 • desemnarea ordinului de depozitare și a titlurilor de valoare, precum și a mecanismului de asigurare în circulație;
 • elaborarea unui mecanism de adaptare a compoziției portofoliului în funcție de condițiile economice din țară.

Banca Națională a Moldovei stabilește cerințele pentru angajamentul băncilor privind calitatea, gradul de diversificare a portofoliilor, scadența, lichiditatea și profitabilitatea valorilor mobiliare. De asemenea, este reglementată activitatea bancară în ceea ce privește serviciul de investiții:

 • aprobarea tranzacțiilor din punct de vedere legal;
 • participarea instituțiaei de credit la activitățile de emitere și promoție ale clientului;
 • asigurarea operațiilor de plasare a valorilor mobiliare;
 • punerea în aplicare a operațiunilor de încredere;
 • reprezentarea și negocierea între părțile aferente tranzacțiilor.

Veniturile băncilor comerciale, care efectuează operațiunile investiționale, sunt compuse din dobânzile titlurilor de stat, creșterea valorii acestora pe piață, din penalități și comisioane.

306
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe