Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Principiile de creditare a persoanelor juridice în Republica Moldova

Creditarea persoanelor juridice din Republica Moldova presupune oferirea unei anumite sume de bani pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri, initierea propriei afaceri, achiziționarea de echipamente moderne, precum și  îmbunătățirea productivității și competitivității în cadrul sferei de afaceri. Riscul principal pentru persoana juridică este întîrzierea plăților. Ca urmare a creșterii gradului de îndatorare băncile își rezervă dreptul de a aplica penalități, pînă la rezilierea completă a contractului de împrumut.

Cum influențează situația economică din Moldova procesul de eliberare a creditelor persoanelor juridice?

Conform datelor statistice pentru perioada anilor 2014-2016, avînd în vedere situația economică dificilă din țară, persoanele juridice primesc împrumuturi de la băncile comerciale din Moldova cu rata de cel puțin 6% anuale. De regulă, această cifră depășește veniturile întreprinderilor mici și mijlocii parvenite din afacerille initiate din fondurile de credit primite. Creșterea ratelor de creditare de către băncile comerciale se datorează faptului că instituțiile financiare doresc să se protejeze de cheltuielile suplimentare în cazurile în care clienții (persoanele juridice) își pierd capacitatea de a-și achita datoriile.

La rîndul său, debitorul, lipsit de posibilitatea sau care nu dorește să plătească dobînzile stabilite de bancă, ar putea oferi ca garanție proprietățile colaterale sau bunuri mobile. În cazul neplății ratelor de credit garanțiile de împrumut vor fi puse la dispoziția instituției bancare. O altă obligațiune a debitorului, care întocmește un credit în numerar pentru dezvoltarea afacerilor, este plata impozitului pe venit în favoarea statului.

Tipuri de credite pentru persoanele juridice

În prezent băncile din Republica Moldova oferă mai multe tipuri de credite pentru persoanele juridice, care diferă în funcție de condițiile împrumutului și durata contractului:

  • împrumutul pe termen lung – este limitat pe intervalul de timp, istoricul de credit al clientului este supus unor teste riguroase, iar o condiție prealabilă pentru emiterea unui astfel de împrumut este oferirea de către client a unui plan de afaceri detaliat;
  • Overdraft – un astfel de credit sugerează posibilitatea creșterii sumei inițiale de bani în contul unui om de afaceri; cu toate acestea, acest tip de împrumut se oferă pe termen scurt;
  • linia de credit – permite persoanelor juridice să primească fonduri pentru dezvoltarea afacerilor într-un anumit interval de timp;
  • creditul pentru inițierea și dezvoltarea afacerii – este cel mai dificil tip de creditare a persoanelor juridice din Republica Moldova: pentru crearea și dezvoltarea noii afaceri clientul trebuie să furnizeze băncii un plan de afaceri, o listă de idei promițătoare și o garanție a veniturilor preconizate.

Atunci cînd se acordă orice împrumut din tipurile menționate anterior, între client (persoana juridică) și bancă este semnat un acord, care precizează termenii și condițiile de returnare a banilor din credit. De asemenea, acordul poate conține prevederi speciale cu privire la unele elemente, care sunt discutate cu organizația-client în bază individuală.

Cum o persoană juridică poate obține un credit de la o bancă din Moldova?

În scopul obținerii unui împrumut, o persoană juridică trebuie să pregătească un pachet de documente. Cu toate acestea, în ciuda faptului că colectarea acestor documente cere mult timp, băncile comerciale din Moldova acordă împrumuturi persoanelor juridice mai des decît întreprinzătorilor individuali. Acest fapt se datorează sumei mai mari a creditului și duratei prelungite a plăților de credit.

Pentru a obține un împrumut de la oricare bancă din Moldova, persoana juridică trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • să presteze instituției bancare toate documentele necesare: acte constitutive de profil a debitorului, o declarație privind furnizarea de credit, situațiile financiare pentru o anumită perioadă de timp;
  • să creeze un plan clar de dezvoltare a organizației (societății), în cadrul căruia se va sublinia și strategia de îmbunătățire a rentabilității viitoarei întreprinderii;
  • să asigure potențialul său de plată pe toată perioada de creditare – ca garanție pot fi utilizate: activele societății, proprietățile imobile sau vehiculele care nu aparțin părților aferente, contractele de garanție, titlurile de valoare și drepturile de proprietate.

Toate cererile de credite primite de la organizații/societăți sunt analizate de către comisia specială de creditare. Decizia comisiei privind acordarea unui împrumut persoanei juridice se bazează, de obicei, pe nota experților de credit privind solvabilitatea persoanei juridice și documentele furnizate de către antreprenor. Comitetul respectiv poate determina, de asemenea, necesitatea adoptării unor condiții individuale de acordare a împrumutului, care pot ține de: creșterea ratei dobînzii, oferirea băncii a unor documente sau garanții suplimentare, precum și reducerea sumei creditului. Astfel, creditele acordate persoanelor juridice din Republica Moldova reprezintă unul din instrumentele de finanțare, a căror eficacitate depinde de buna organizare și gestionare a activităților de afaceri.

2490
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe