CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10262$
Etherium
216.12$

Planul și structura conturilor instituțiilor de credit

În Republica Moldova ca instituții de credit sunt recunoscute băncile comerciale și organizațiile de credit non-bancare. Statutul unei bănci comerciale se alocă instituțiilor de credit, care au dreptul primar de a exercita următoarele servicii financiare: de creditare, de depozit, de decontare, valută și alte tipuri de operațiuni. Organizațiile de credit non-bancare sunt organizațiile care au dreptul de a produce un anumit tip de operațiuni bancare: creditarea persoanelor juridice și fizice, activitatea investițională, atragerea depozitelor din partea populației. O trăsătură comună, care unește băncile comerciale și organizațiile de credit non-bancare este ducerea contabilității conform aceleiași metodologii și folosirea aceleiași balanțe de conturi.

Gestionarea statisticilor financiare. Principalele obiective ale dezvoltării planului conturilor a unei instituții de credit

În timpul elaborării planului de conturi ale organizațiilor de credit sunt abordate următoarele obiective strategice:

 • furnizarea reflecției adecvate și în timp util a operațiunilor financiare, contabile și de raportare ale instituției de credit;
 • executarea corectă a documentației financiare (bancare), în scopul prevenirii apariției unor erori de calcul și a activităților frauduloase din partea persoanelor implicate;
 • automatizarea operațiunilor bancare, necesară pentru asigurarea reducerii costurilor financiare și a forței de muncă;
 • utilizazarea unui document contabil unic de raportare a soldului bancar.

Astfel, soldul bancar bine format reflectă toate operațiunile efectuate de instituția de credit, precum și profitul real care rezultă în cursul acestor operațiuni, și constituie baza pentru adoptarea unor decizii de management.

Structura Planului de conturi

La întocmirea planului de conturi ale instituției de credit sunt luate în considerare aceleași după tip și conținut operațiuni bancare. Prin urmare, structura sa include următoarele componente:

 1. conturile din bilanț
 2. conturile de management Trust
 3. conturile din afara bilanțului
 4. operațiunile pe termen scurt
 5. conturile depo.

Ca parte a Planului de conturi acestea pot fi active sau pasive. Cu ajutorul conturilor active se realizează contabilitatea fondurilor proprii și a celor împrumutate la plasarea lor. Conturile pasive sunt utilizate pentru contabilitatea surselor proprii și atragerea fondurilor externe. De asemenea, conturile pot fi de bilanț și sunt destinate pentru contabilitatea numerarului, precum și în afara bilanțului – utilizate pentru documentele contabile și obiectele de valoare.

Principiile de formare a planului de conturi ale organizațiilor de credit

În procesul de formare a Planului conturilor organizațiilor de credit sunt luate în considerare următorii factori, bazați pe practicile internaționale:

 • continuitatea instituției de credit;
 • coerența metodologiei contabilității bilanțului;
 • inviolabilitatea soldului de deschidere;
 • acordarea priorității conținutului asupra formularului contabil;
 • forma deschisă a operațiunilor contabile.

Pe baza acestor factori, sunt desemnate următoarele principii ale Planului de conturi:

 • separarea conturilot după categoriile celor pasive și active, cu condiția eliminării posibilității de utilizare a tipului mixt de conturi;
 • reflectarea uniformă a operațiunilor financiare efectuate în diferite valute;
 • compilarea într-o singură structură temporală a funcționării conturilor pasive și a celor active ale organizației de credit;
 • separarea conturilor după tipul de clienți, ceea ce implică o clasificare comună a clienților prin evidențierea rezidenței, tipului de activitate și a formei de proprietate.

Astfel, planul de conturi ale organizațiilor de credit este prezentat ca o listă a conturilor sintetice ale soldului utilizat pentru reflectarea fondurilor proprii și a celor împrumutate ale organizațiilor în procesul de plasare a acestora în operațiunile financiare active. Conturile sunt grupate după categorii cum ar fi lichiditatea, maturitatea și informațiile specifice.

485
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe