CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10243$
Etherium
216.29$

Solvabilitatea și lichiditatea băncilor comerciale

Lichiditatea unei bănci comerciale este o caracteristică calitativă a instituției, care determină fiabilitatea și capacitatea acesteia de a-și îndeplini în timp util obligațiile față de deponenți și creditori. Evaluarea lichidității bancare este efectuată în contextul capacității unei bănci de a transforma activele sale în numerar, precum și alte mijloace de plată necesare pentru plata obligațiilor atunci când există un deficit de mijloace de plată. Pentru a răspunde cerințelor clienților și creditorilor, fondurile pot fi acumulate în avans, precum și achiziționate ca urmare a vânzărilor de active sau a achiziționării de pasive.

Solvabilitatea băncii este determinată de relația instituției bancare cu contrapartidele și reflectă capacitatea acesteia de a-și îndeplini obligațiile față de clienți în întregime și în termeni strict desemnați. Lichiditatea este, în acest caz, condiția principală pentru solvabilitate – în absența lichidității, o bancă comercială nu poate fi solvabilă și, prin urmare, vine falimentul ei.

Sistemul de lichiditate: schema, componentele, factorii de influență

Sursele de fonduri necesare băncii pentru a-și îndeplini obligațiile sunt:

 • numerarul în bancă sub formă de solduri de numerar în conturile de numerar și corespondente;
 • activele care pot fi convertite în numerar, dacă este necesar;
 • împrumuturi interbancare.

Astfel, lichiditatea băncilor este prezentată ca un sistem cu mai multe niveluri, ale cărui componente sunt:

 • lichiditatea sistemului bancar de stat;
 • lichiditatea fiecărei bănci comerciale individuale;
 • lichiditatea soldului bancar;
 • lichiditatea activelor;
 • lichiditatea clienților.

Funcțiile specifice ale lichidității băncilor:

 • asigurarea credibilității clienților și creditorilor față de banca comercială;
 • evitarea vânzării activelor, de regulă – forțată și nerentabilă pentru bancă;
 • limitarea primei de risc în procesul de strângere a fondurilor.

În acest caz, ar trebui să se țină seama și de feedback-ul stabilit între nivelul lichidității unei bănci comerciale și nivelul de rentabilitate. Cu alte cuvinte, numerarul, precum și sursele echivalate cu acestea, care sunt necesare pentru a menține nivelul necesar de lichiditate, de fapt, nu aduc venituri. În același timp, banca ar trebui să aibă nu numai un sold lichid, ci și o lichiditate la un moment dat.

Lichiditatea activelor

Lichiditatea activelor este cea mai importantă caracteristică care determină calitatea acestora. În funcție de capacitatea activelor de a accesa numerarul, acestea pot fi lichide, cu lichidități pe termen lung, nelichide. În practică, băncile comerciale care operează în Republica Moldova, pot avea active foarte lichide care constau în numerar, fonduri în conturile Băncii Naționale a Moldovei, fonduri în conturile corespondente ale băncilor nerezidente din țările dezvoltate. Dacă este necesar, aceste active sunt retrase imediat din cifra de afaceri a unei bănci comerciale.

Activele nelichide sunt creditele restante, titlurile necotate, împrumuturile îndoielnice, investiții în imobiliare, clădiri și structuri deținute de bancă.

347
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe