CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
23.07.2019
USD
17.55
EUR
19.69
RUB100
0.278
Bitcoin
10068$
Etherium
213$

Brevetele antreprenoriale. Modificări ale Legii cu privire la patente

Brevetul (patenta) de întreprinzător reprezintă un certificat nominal de stat, care atestă dreptul antreprenorului de a desfășura activitățile specificate în document, într-o perioadă de timp limitată. Patentele sunt acordate pe baza Legii №93 din 15.07.1998, "Cu privire la patenta antreprenorului."

Brevetele: avantajele și dezavantajele acestora

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, deținătorii patentelor antreprenoriale sunt scutiți de obligațiunea înregistrării afacerilor în organele de stat. De asemenea, antreprenorii nu  trebuie să prezinte în mod obligatoriu rapoartele financiare și statistice, precum și să aibă în posesie aparate de casă și registrele contabile. În responsabilitatea patentatului intră doar plata la timp a brevetelor, care includ:

  • impozitul pe venit;
  • impozitele pentru amenajarea teritoriului;
  • taxele pentru întreținerea punctelor comerciale.

Activitatea pe bază de patent este atractivă pentru antreprenorii moldoveni din cauza costurilor lunare scăzute pentru înregistrare și integrarea oficială în cîmpul muncii. Aceste beneficii sunt puse la dispoziție cu condiția că titularul brevetului plătește contribuțiile la Fondul asigurărilor sociale de stat.

 Dezavantajele patentului de întreprinzător se referă  la restricția privind numărul activităților desfășurate – conform Legislației în vigoare, proprietarul brevetului poate fi angajat numai într-o activitate, specificată în documentul de înregistrare. În plus, brevetul poate marca restricțiile privind locul desfășurprii activităților comerciale. De asemenea, titularul brevetului este privat de dreptul de a transfera patenta către o altă persoană și de a angaja lucrători.

Restricțiile se aplică și asupra veniturilor titularului patentei – dimensiunea acestora nu trebuie să depășească suma de 300 de mii de lei pentru o perioadă de 12 luni. Cu toate acestea, autoritățile fiscale de stat pot verifica veniturile proprietarilor de patente doar prin intermediul unor metode indirecte – tocmai din cauza lipsei obligațiunilor din partea antreprenorilor de a furniza rapoarte cu privire la situația financiară.

Modificările la Legea privind brevetele antreprenoriale. Pragul de impozit pe venit va fi dublat

Pe data de 27 iulie 2016 de către Cabinetul de Miniștri a fost anunțată aprobarea proiectului de lege care include modificări și completări ale Legii privind brevetele de întreprinzător. Aceste modificări au fost desemnate în comun de către Ministerul Finanțelor și alte organe guvernamentale. Noul document propune deținătorilor de patente drepturi noi în desfășurarea activității de antreprenor:

  • deschiderea patentei pentru o perioadă nelimitată de timp (actualmente durata de valabilitate a brevetului este de 12 luni);
  • înregistrarea brevetelor va avea loc pe baza unei cereri la oficiul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, printr-o notificare de la primăria localității;
  • pragul profiturilor din vânzări va fi majorat pînă la 600 mii lei;
  • impozitul pe venit va fi calculat cu rata de 1%, însă suma acestui impozit nu ar trebui să fie mai mică de 3000 de lei pe an;
  • deținătorii de patente vor fi scutiți de taxele locale: pentru amenajarea teritoriului, închirierea punctelor comerciale și alte servicii.

Modificările se referă și la dreptul de import, comerț cu ridicata și cu amănuntul, necesitatea utilizării aparatului de casă cu memorie fiscală încorporată. În același timp, costul patentei va fi calculat în funcție de ratele de impozitare și acordarea dreptului deținătorului de a desfășura activitățile comerciale oriunde, cu condiția aprobării acestui drept de către administrația publică locală pe al cărei teritoriu este planificată activitatea de tranzacționare.

În conformitate cu Avizul aprobat de Cabinetul de Miniștri, un astfel de regim fiscal se va referi și la proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2017. În plus, trecerea de la activitățile comerciale pe bază de patent antreprenorial la noul regim de impozitare a persoanelor fizice, care desfășoară activitatea în calitate de întreprinzător individual, se va asigura prin punerea în aplicare a noilor proceduri de reglementare și control a pieței, precum și îmbunătățirea condițiilor de protecție a drepturilor consumatorilor.

236
100
Tema zilei
Compania de asigurări Moldasig va fi controlată de autoritatea de reglementare
Conform deciziei Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din 22 iulie 2019, agenția a preluat controlul asupra soci...
100
0
Citește mai departe
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe