Poland.Business Harbour - программа для переезда в Польшу для сектора IT
CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
26.05.2022
USD
19.10
EUR
20.37
RUB100
0.334
Bitcoin
Etherium

Îndemnizațiile de asigurare pentru depozite

Definiții generale

Banca comercială este o instituție de credit non-statală care desfășoară operațiuni bancare universale pentru persoanele fizice și juridice. Funcțiile sale sunt exprimate în:

 • atragerea și mobilizarea capitalului monetar;
 • acordarea creditelor populației și agenților economici;
 • prestarea serviciilor intermediare în perfecționarea creditelor;
 • crearea fondurilor de credit;
 • efectuarea decontărilor și diferitor plăți;
 • organizarea emiterii și plasării valorilor mobiliare;
 • furnizarea serviciilor de consultanță.

Asigurarea este unul dintre tipurile de relații economice, care presupun protecția intereselor de proprietate ale persoanelor fizice și juridice în cazul apariției unor evenimente asigurate. Protecția se efectuează în detrimentul fondurilor monetare (de asigurare), care se formează din primele de asigurare plătite de asigurați.

Sistemul de asigurare a depozitelor bancare reprezintă un set de măsuri utilizate pentru protejarea depozitelor în vederea garantării returnării lor garantate în totalitate sau parțial în cazul unui eventual faliment al instituției de credit.

 Funcțiile și obiectivele sistemului de asigurare a depozitelor bancare

Sistemul de asigurare a depozitelor îndeplinește două funcții fundamentale:

 • acordă sprijin financiar băncilor comerciale din Moldova, care, din anumite motive, se află la limita insolvenței;
 • protejează deponenții băncii de pierderea economiilor prin plata creanțelor de asigurare la depozite.

După gradul de intervenție guvernamentală, sistemele de asigurare a depozitelor bancare sunt împărțite în trei grupe:

 1. cu aisgurare guvernamentală a fondurilor – un astfel de sistem este practicat în majoritatea țărilor lumii;
 2. cu gestionarea exclusiv privată a fondului de asigurări – Austria, Luxemburg, Liechtenstein, Moldova, Italia, Franța, Finlanda, Argentina și Malaysia;
 3. cu gestionarea mixtă a fondurilor de asigurări.

Specificul organizării activităților Fondului de garantare a depozitelor în Republica Moldova

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar garantează depozitele persoanelor fizice (rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova) în condițiile și în limitele prevăzute de Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar №575-XV din 26 decembrie 2003.

Fondul garantează depozitele care se găsesc pe conturile persoanelor sub forma unui sold de credit sau a unei datorii bancare către o persoană, formalizată sub forma unei obligații de îndatorare a organizației bancare relevante. Depozitele nu includ soldurile de credit utilizate ca garanții pentru tranzacțiile efectuate de banca în cauză în numele deponentului.

Nu sunt garantate:

 • depozitele administratorilor și managerilor băncilor comerciale;
 • depozitele persoanelor fizice care sunt acționari ai băncii, în posesia cărora se află cel puțin 1% din capitalul băncii;
 • depozitele unor foști acționari ai căror acțiuni au fost anulate;
 • depozitele persoanelor fizice care au devenit beneficiari ai plăților de dobânzi preferențiale sau alte beneficii financiare de la aceeași instituție bancară;
 • obligațiunile de plată ale purtătorului;
 • depozitele declarate ilegale de către instanțele de judecată.

Dispozițiile legii nu se aplică depozitelor persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale.

Limita de garantare a depozitelor (suma maximă plătită deponenților) este de 20 mii lei moldovenești și nu depinde de suma depozitelor valutare depuse la bancă. Suma garantată a obligațiilor bancare față de fiecare participant se calculează prin însumarea tuturor depozitelor sale și a celor neachitate, dar datorate la data stabilirii situației, atunci când banca nu mai poate plăti depozitul. Depozitele în valută străină se calculează în echivalentul valutei naționale la cursul leului moldovenesc valabil pentru data stabilirii situației în care banca a fost declarată insolvabilă.

Plata depozitelor garantate este inițiată în termen de 7 zile de la data la care lichidatorul băncii furnizează Fondului Lista datoriilor privind depozitele garantate. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la instituțiile financiare, Lista trebuie transferată Fondului în cel mult 5 zile de la retragerea licenței bancare.

Compensațiile pentru depozitele bancare sunt obținute direct de către deținătorii de depozite, iar în cazul minorilor – de către părinți, părinți adoptivi, administratori sau tutori. De asemenea, plățile depozitelor garantate pot fi efectuate de alte persoane pe baza unui certificat despre statutul de moștenitor sau a unei împuterniciri eliberate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

În cazul în care suma totală a datoriilor băncii față de deponent este mai mică decât limita garantată, Fondul acumulează compensația participantului, egală cu suma totală a datoriilor bancare. În cazul în care suma totală a obligațiilor depășește limita de garanție, depunătorului îi este acordată o compensație pentru o sumă egală cu această limită.

1224
100
Tema zilei
Veaceslav Ioniță: Investițiile migranților în imobiliare și demonopolizarea exporturilor va putea salva piața valutară și balanța comercială a Moldove
După cum a menționat expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță în cadrul programului „15 Minute de realism economic”, în ultimul an, cifrele d...
100
0
Citește mai departe
Acțiunile Energbank scoase în vânzare la Bursa de Valori din Moldova
Banca comercială „Energbank” a scos la vânzare 83 de mii de acțiuni obișnuite înregistrate de clasa I. Prețul de pornire este de 212,42 lei...
100
0
Citește mai departe
CNPF intenționează să reducă la minimum riscurile supraîndatorării populației
Comisia Națională pentru Piața Financiară a propus examinarea proiectului de modificări ale actelor legislative referitoare la activitățile org...
100
0
Citește mai departe