CELE MAI BUNE CURSE
*CUMPĂRARE | VÂNZARE
USD
1.997
2.002
EUR
2.35
2.353
RUB100
3.18
3.2
BNM
22.07.2019
USD
17.57
EUR
19.74
RUB100
0.279
Bitcoin
10303$
Etherium
215.94$

Nivelurile economiei

Economia - este o structură sistemică, care garantează funcționarea gospodăriilor formate din mai multe nivele interconectate și interdependente. Diviziunea economiei pe nivele este necesară pentru elaborarea conceptului general de dezvoltare economică și aplicarea cu succes a resurselor disponibile unilaterale.

Economia este împărțită în următoarele niveluri de bază:

 • Nivel microeconomic - Microeconomia este percepută ca companii separate, independente de producție. La nivel microeconomic, se studiază activitățile companiilor din sectoarele economiei individuale.
 • Nivel macroeconomic - reprezintă o complexitate de industrii și întreprinderi, din care relevă economia combinată a statului. Obiectul de studiu al macroeconomiei este starea economică a țării, exprimată în venitul național, produsul național brut, oferte agregate, ocuparea forței de muncă și șomaj, inflație.
 • Nivelul economiei mondiale - prezintă o secvență de procese de apariție și dezvoltarea economiei internaționale.

O astfel de împărțire a economiei în nivele este arbitrară, deoarece între toate este stabilită o relație strânsă: macroeconomia - este fundamentul teoretic pentru studiul microeconomiei, iar starea individuală a economiei este determinată de eficiența funcționării companiilor individuale, întreprinderilor și organizațiilor de afaceri.

Conform clasificării extinse, economia este împărțită în următoarele nivele:

 • economia globală sau mondială;
 • economia națională (macroeconomie);
 • economia regională (economia regiunii);
 • economia municipală (economia orașelor, așezărilor);
 • organizații de economie, companii, firme (microeconomie);
 • economie de uz casnic (de familie);
 • economie personală (individuală).

Nivelurile de analiză economică

Economia modernă distinge două niveluri de bază a analizei economice:

 • microeconomic - explorează activitatea economică a întreprinderilor individuale (operatorilor economici), în scopul de a identifica factorii care contribuie la adoptarea unor decizii;
 • macroeconomic - studiază economia națională în ansamblu, inclusiv procesele economice care au loc la nivel de comunitate. O astfel de analiză este de natură generală și este necesară pentru a crea o imagine economică comună în țară.

Principiul de bază al analizei macroeconomice este agregarea indicatorilor economici - integrarea unităților economice cu o specificitate similară pentru informarea indicatorilor economici în unitatea de generice, cu scopul de a crea un singur complex economic.

Împreună cu analiza micro și macroeconomică, în cursul investigării diferitelor fenomene financiare se aplică cercetarea normativă și pozitivă. Rezultatul sunt definițiile, care determină obiectul de cercetare al economiei pozitive și cadrul economiei de reglementare evaluează propriile sale metode în activitatea de afaceri.

Specificitatea diviziunii economiei în niveluri

Setul de niveluri ale economiei, inclusiv toate tipurile de relații economice și comerciale formează sistemul economic al statului. Scopul final al activității economice este de a satisface nevoile vitale ale oamenilor, prin aplicarea forței de muncă și a resurselor în procesul de producție, precum și dezvoltarea relațiilor de producție între mai multe entități de afaceri. Diviziunea economiei pe niveluri este determinată de tipul sistemului economic, proprietate, factorii de producție și metodologia de coordonare propuse de către entitățile de afaceri.

Pentru ca sistemul economic al societății să fie stabil, este necesar ca, la toate nivelurile economice, toate componentele (producție, livrare, schimb și consum final) să interacționeze unele cu altele și să se autodetermine reciproc. 

685
100
Tema zilei
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază la principalele instrumente ale politicii monetare
Conform deciziei Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, rata de bază apentru principalele operațiuni de politică monetară a fost m...
100
0
Citește mai departe
BNM a prezentat Raportul privind activitatea pentru anul 2018: nivelul creditelor neperformante continuă să scadă
Miercuri, 17 iulie, Octavian Armașu, care ocupă funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a prezentat Comisiei parlamentare pentru ec...
100
0
Citește mai departe
Prețul acțiunilor Moldova Agroindbank a înregistrat un nou record - 2501 lei pe acțiune
Saptamâna trecută, valoarea acțiunilor celei mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroindbank, a atins un nou record istoric, oprindu-se...
100
0
Citește mai departe