Depozite


Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani transferată unei instituții de credit de către o persoană fizică sau juridică pentru a primi venituri din dobânzi, generate ca rezultat al tranzacțiilor financiare ale băncii cu utilizarea fondurilor acelui depozit.

Atunci când se deschide un depozit, se întocmește un contract, în care sunt stabilite termenii și obligațiile părților. Banca se obligă să restituie suma depusă, primită anterior de la deponent, cu plata dobânzii în modul prevăzut de condițiile respectivului acord. Dobânda la depozitul bancar se calculează începând cu ziua, următoare datei de primire a sumei specificate a depozitului în bancă, până în ziua returnării sale către deponent sau înainte de încheierea anticipată a acestuia.

Majoritatea ofertelor de depozite de la băncile comerciale din Moldova oferă clienților posibilitatea de a gestiona dobânzile acumulate:

- după expirarea termenului de plată a dobânzii prevăzut în contract, deponentul poate retrage dobânda;

- deponentul are dreptul de a atribui dobânda acumulată la valoarea totală a depozitului, capitalizând astfel dobânda și majorând valoarea depozitului la care se vor percepe dobânzi ulterior.

Tipuri de depozite

Pentru astăzi în Republica Moldova există următoarele tipuri de depozite:

  • Depozitele la cerere – sunt depozite pentru care termenul de valabilitate nu este specificat, acestea sunt returnate la prima solicitare a deponentului;
  • Depozite la termen – acestea sunt depozitele înregistrate pentru dobândă procentuală și plătite pentru o anumită perioadă de timp. Aceste depozite sunt retrase integral la expirarea perioadei specificate.

Depozitele la termen sunt divizate pe următoarele categorii:

  • de economii – astfel de depozite sunt cele mai simple tipuri de depozite la termen; de regulă, în condițiile acestor contracte, operațiunile de reaprovizionare și retragere a banilor sunt interzise;
  • cumulative – în acest caz este posibilă completarea depozitului pe întreaga durată a contractului;
  • depozite de decontare (universale) – astfel de contracte prevăd posibilitatea de a controla depozitul, precum și de a efectua tranzacții de aprovizionare și cheltuieli.

Trebuie menționat faptul, că în perioadele în care se înregistrează o dezvoltare economică stabilă, depozitele bancare reprezintă forme mai puțin riscante de investire a surselor bănești. De asemenea, acest mod de economisire este utilizat ca punct de referință minim în calculele financiare.

În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, băncile comerciale sunt obligate să transfere în conturile Băncii Naționale o parte din fondurile atrase ca depozite, ceea ce se referă la norma rezervelor obligatorii pentru cazurile de riscur financiar.

0

492

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org