L E G E cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții


L E G E

cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar № 250 din  01.12.2017

 (în vigoare 29.03.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 art. 794 din 29.12.2017

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Obiectul și scopul legii

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Articolul 3. Noțiuni principale

Articolul 4. Praguri pentru identificarea conglomeratului financiar

Articolul 5. Identificarea conglomeratului financiar

 

Capitolul II

SUPRAVEGHEREA SUPLIMENTARĂ

Articolul 6. Sfera de aplicare a supravegherii suplimentare

Articolul 7. Adecvarea capitalului

Articolul 8. Concentrarea riscurilor și tranzacțiile în interiorul grupului

Articolul 9. Politici de gestionare a riscurilor și mecanisme de control intern

 

Capitolul III

MĂSURI DE FACILITARE A SUPRAVEGHERII SUPLIMENTARE

Articolul 10. Autoritatea competentă responsabilă de exercitarea supravegherii suplimentare (coordonatorul)

Articolul 11. Criterii pentru desemnarea coordonatorului

Articolul 12. Atribuțiile coordonatorului

Articolul 13. Cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente

Articolul 14. Accesul la informații

Articolul 15. Verificarea informațiilor

Articolul 16. Organele de conducere ale societății financiare holding mixte

Articolul 17. Situațiile financiare ale societății financiare holding mixte

Articolul 18. Auditul extern al societății financiare holding mixte

Articolul 19. Măsuri și sancțiuni

Articolul 20. Contestarea actelor coordonatorului

Articolul 21. Cooperarea cu autoritățile competente din alte state

 

Capitolul IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22. Compatibilitatea cu legislația comunitară

Articolul 23. Intrarea în vigoare a prezentei legi

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

LEGE cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar

 

LEGE cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar

0

192

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org