Banca Moldindconbank S.A.

Moldindconbank S.A. este o instituție financiară care, după reorganizarea din 25 octombrie 1991, continuă să-și mărească volumul serviciilor bancare și să îmbunătățească calitatea serviciilor financiare oferite clienților săi.

Până în prezent, banca comercială Moldindconbank S.A. deține cea mai mare rețea bancară din Republica Moldova, având reprezentanțe deschise în toate regiunile țării. Produsele și serviciile financiare de înaltă calitate sunt disponibile tuturor categoriilor de clienți: persoanelor fizice și juridice, precum și altor instituții financiare. Câștigarea unui punct de sprijin pe piața financiară internațională de către banca comercială Moldindconbank S.A. a fost posibilă datorită unei cooperări strânse cu organizațiile financiare de nivel mondial.

Pentru profesionalismul și dezvoltarea strategică de succes, Moldindconbank a primit numeroase premii prestigioase, ceea ce reprezintă o confirmare a calității serviciilor oferite de bancă.

Moldindconbank S.A.

Telefon: (+373) 22 57-67-82
(+373) 22 27-91-95
Luni-Vineri orele 9:00 - 17:00

MD-2012, Moldova, Chișinău str. Armenească, 38

Treci pe hartă

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org