Acționarii Moldova Agroindbank vor primi dividende pentru anul 2017 în valoare de 213 lei pentru o acțiune


La adunarea generala extraordinară a acționarilor celei mai mari instituții financiare din țară - Moldova Agroindbank - s-a luat hotărârea să fie plătite dividendele pentru anul 2017. Pentru fiecare actiune cu o valoare nominală de 200 lei, suma dividendelor va fi de 213 lei.

De asemenea, la data adunării generale extraordinare a acționarilor, joi, 22 noiembrie, a fost aprobată noua componență a Consiliului de administrație al băncii, după ce pe data de 2 octombrie a anului curent, un pachet de 41,09% a fost achiziționat de consorțiul investitorilor străini condus de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. La întâlnire au participat acționarii, precum și reprezentanții acestora, a căror cotă cumulativă reprezintă aproximativ 64% din acțiunile cu drept de vot. Numarul total de acțiuni cu o valoare nominala de 200 lei este de 1.037.634 actiuni.

La reuniunea generală anuală din 12 aprilie 2018, la recomandarea Băncii Naționale a Moldovei, conducerea Moldova Agroindbank a decis să amâne abordarea acestei probleme pentru o perioadă de șase luni, lăsând toate profiturile pentru 2017 (413 milioane lei) nealocate. Acum, după cum a subliniat bancherul, autoritatea de reglementare a emis permisiunea de a plăti dividendele în suma prescrisă de 213 lei pe acțiune. Suma totală alocată pentru acest scop depășește cu puțin 221 milioane lei, reprezentând 48,5% din profitul Moldova Agroindbank pentru anul 2017.

În plus, președintele MAIB a subliniat că, în anul 2018, instituția financiară a reușit să-și consolideze poziția de lider pe principalii indicatori ai activităților bancare: volumul creditelor emise (+ 9,8%), ocupând o cotă de 35% în sistemul bancar al țării, depozite și alte active.

Banca e dispusă să plătească dividendele până la sfârșitul acestui an.

Potrivit rezultatelor votului secret, Natalia Vrabie, Victor Mikuleț, Vasile Tofan, Marina Kvașina, Alena Stratan, Nicolae Șitov și Vytautas Plunksnis au fost aleși membrii Consiliului de administrație al MAIB. Victor Mikuleț și Natalia Vrabie au fost aleși în unanimitate în funcțiile de președinte al Consiliului și, respectiv, adjunctul acestuia.

0

229

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org