Băncile din Moldova vor fi obligate să furnizeze Serviciului Fiscal de Stat informații privind conturile nerezidenților


La 11 mai în «Monitorul Oficial» au fost publicate modificări ale Instrucțiunilor privind contabilitatea contribuabililor (Ordinul Serviciului Fiscal de Stat №652 din 28.09.2017), potrivit cărora instituțiile financiare vor fi obligate să furnizeze informații autorităților fiscale privind conturile deschise în băncile din Moldova de către nerezidenți, precum și operațiunile efectuate cu acestea.

Conform noilor prevederi, nerezidenții care nu au datorii fiscale sau obiecte supuse impozitării în Republica Moldova au dreptul de a deschide conturi bancare, pe baza documentelor de identitate sau a unui certificat de atribuire a codului fiscal în țara de origine. Persoanelor din această categorie li se atribuie un cod care reprezintă seria, numărul și codul indicat în documentul privind deschiderea conturilor pentru nerezidenți în băncile din Moldova. Certificatul este eliberat de instituția financiară pe baza documentelor enumerate mai sus.

Printre amendamentele la Instrucțiunile privind contabilizarea contribuabililor se aplică cererea №81 - aceasta reprezintă o formă a certificatului privind deschiderea conturilor bancare de către nerezidenți (persoane juridice și fizice care nu au datorii fiscale și care nu dețin bunuri imobiliare pentru impozitare). Formularul indică tipul, moneda și numărul contului, numele instituției financiare în care este deschis contul, precum și datele personale ale solicitantului nerezident.

Modificarea sau închiderea conturilor persoanelor din categoriile de mai sus ale nerezidenților se efectuează pe baza cererii №11 ale Instrucțiunilor privind contabilizarea contribuabililor.

De asemenea, noul document prevede obligația instituțiilor financiare de a raporta Serviciului Fiscal de Stat despre deschiderea și/sau modificările din conturile bancare ale nerezidenților prin intermediul sistemului informațional automatizat de documente electronice între autoritatea fiscală și instituțiile financiare din Republica Moldova (cererea №81 și №11).

0

434

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org