Băncile continuă să-și îmbunătățească indicii prudențiali de performanță


Conform rezultatelor din iulie 2018, băncile comerciale din Moldova continuă să înregistreze creșterea indicatorilor financiari prudențiali și a celor de bază. Faptul a fost remarcat de experții Centrului Analitic Independent Expert-Grup.

În special, experții remarcă faptul că rata de adecvare a capitalului în raport cu riscurile, chiar și în condițiile de intrare în vigoare a noilor reguli de calculare a bazei de capital și expunerii la riscul de credit, în ansamblul său au reprezentat 27% din sectorul bancar. În același timp, fluctuațiile la nivel individual nu au depășit limitele de la 19,6% la 63%.

Gradul de lichiditate al băncilor continuă să fie mult mai mare decât limitele recomandate de practica bancară internațională și stabilite de autoritatea de reglementare. Potrivit experților, această situație indică o îmbunătățire stabilă, deși lentă, a funcției de intermediere bancară. Există, de asemenea, o apariție a costurilor alternative la nivelul băncilor. Creșterea eficienței băncilor comerciale în Moldova este evidențiată și de creșterea profiturilor - până la 1,1 miliarde de lei. Pierderile au fost înregistrate doar de o singură bancă - Eximbank (la nivelul de 40,6 milioane de lei).

Experții au menționat, de asemenea, o creștere a volumului total al împrumuturilor - în luna iulie acest indicator a crescut cu 219 milioane lei, atingând un rezultat total de 33,4 miliarde lei. În structura de credit cea mai mare parte a creditelor îi revine sectorului de prelucrare a produselor alimentare - în acest segment creditarea a crescut până la 139 milioane lei, iar creditele de consum - 111 milioane lei. În același timp, indicatorii de credit din sectorul comerțului și al energiei au scăzut: -105 milioane lei și, respectiv, -12 milioane lei.

Totodată, în acest context, experții au remarcat o creștere a creditării în favoarea persoanelor fizice pentru achiziționarea sau construcția de bunuri imobiliare. În comparație cu perioada anterioară de raportare, indicatorii din această categorie de credite au crescut cu 88 milioane lei. În mare parte, acest lucru se datorează interesului crescut al cetățenilor pentru programul guvernamental "Prima casă".

De asemenea, experții Expert-Grup notează o îmbunătățire a calității portofoliului de credite: la sfârșitul lunii iulie, volumul mediu al creditelor neperformante în sistem s-a ridicat la 14,4%, în timp ce în funcție de bancă, acest raport a variat de la 5% la 35%.

0

137

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org