Rata creditării de bază a fost redusă de către Banca Națională a Moldovei până la recordul de 10%


Decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei din 4 iulie 2016 a fost reducerea pe termen scurt a ratei de bază pentru principalele tranzacții monetare și de credit cu 3%. La moment aceasta constituie 10%. Decizia vine să soluționeze problema atractivității creditelor bancare și a depozitelor pentru populația Republicii Moldova.

De asemenea, Banca Națională a redus ratele dobânzilor la credite și depozite overnight - de la 16% la 13% și de la 10% până la 7% pe an respectiv. Procentul de concediere obligatorie într-o monedă liber convertibilă a rămas neschimbat și s-a ridicat la 14%. Modificările, de asemenea, n-au atins procentajul rezervelor minime obligatorii în monedă națională și străină în rata de 35% din calculele de bază.

O prerogativă pentru reducerea de către Banca Națională a Moldovei a ratelor dobânzilor la principalele instrumente ale politicii monetare a constituit-o reducerea ratei inflației. În luna mai a anului curent indicatorul inflației a fost de aproximativ 7,9%, adică cu 0,4% mai puțin decît în luna aprilie, cînd inflația medie anuală de bază a fost de 9,8%.

Decizia Băncii Naționale tinde să mențină nivelul inflației în limita de 5% (+/- 1,5%). Anterior, BNM a prezis declinul inflației, astfel încât decizia politico-monetară este justificată în totalitate. Semnalele macroeconomice positive, anunțate de Banca Națională a Moldovei au fost: creșterea afacerilor de comerț cu amănuntul și a afacerilor industriale, creșterea exporturilor. În același timp, s-a înregistrat o scădere semnificativă a volumului remitențelor din străinătate.

BNM a prezentat de asemenea rapoarte, potrivit cărora conturile bancare ale soldului depozitelor a crescut, iar a creditelor a scăzut. Primele scăderi ale ratei dobânzii la instrumentele principale ale politicii monetare au fost înregistrate de către Banca Națională a Moldovei  în luna februarie curent. În perioada menționată reducerea ratei de bază și ratelor dobânzilor la depozitele și creditele overnight a fost de 0,5%.

În luna martie, rata de bază a scăzut cu 2 puncte procentuale – până la 17%, aceeași tendință a fost continuată în aprilie și mai 2016 – 15% și 13% respectiv.

0

143

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org