Rata dobânzii la tranzacțiile pe termen scurt ale politicilor financiare a fost redusă de către Banca Națională cu 1%


În ajun comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a scăzut rata tranzacțiilor monetare pe termen scurt – de la 9% la 8%. Menționăm, că aceasta a fost efectuat pentru prima dată în ultimele opt luni.

De asemenea, pe baza soluțiilor adoptate au fost reduse cu 1 punct procentual ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight – în prezent acestea reprezintă 11% și respectiv 5%. Au rămas neschimbate rezervele minime obligatorii pentru băncile comerciale în moneda națională și non-convertibilă, precum și rata rezervelor obligatorii în valute convertibile – 40% și 14%, respectiv.

Luării unei astfel de decizii a contribuit dinamica indicatorilor macroeconomici pe parcursul ultimelor 3 luni, care în mod indirect indică posibilitatea reducerii inflației pe termen mediu, ca urmare a reținerii activității economice în țară.

Potrivit reprezentanților comitetului executiv, decizia respectivă urmărește scopul revenirii inflației în intervalul nivelului indicat anterior de 5% ± 1,5%, precum și creșterea cererii interne și crearea condițiilor necesare pentru sporirea volumului de creditare a economiei Republicii Moldova.

După cum s-a menționat în Banca Națională a Moldovei, rata anuală a inflației a depășit coridorul țintă cu 0,8% în luna mai a acestui an, atingând valoarea de 7,4%, ca rezultat. Conform ultimelor previziuni ale autorității de reglementare, traiectoria de creștere a inflației va continua și va ajunge la 8,1% în al patrulea trimestru al anului curent.

La rândul său, Banca Națională se obligă să mențină buna funcționare a pieței monetare prin gestionarea solidă a lichidităților băncilor comerciale prin intermediul sterilizării excesului de lichiditate.

0

90

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org