Bugetul Republicii Moldova și în continuare va beneficia de asistența financiară din partea Uniunii Europene


Pe 22 decembrie curent bugetul R. Moldova a fost suplimentat cu încă 45,3 milioane de euro. Sursele monetare au fost acordate de către Comisia Europeană pentru a sprijini bugetul de stat al Republicii Moldova. Din aceste fonduri vor fi acoperite costurile pentru punerea în aplicare a celor patru programe: Stimularea economiei în zonele rurale, Reforma politicii finanțelor publice, Politica europeană de vecinătate în dezvoltarea zonelor rurale și a agriculturii, Programul de educație profesională.

Fondurile au devenit disponibile datorită punerii în aplicare de către Guvernul Republicii Moldova a condițiilor expuse anterior și obținerii anumitor rezultate în procesul implementării programelor desemnate. Astfel, au fost stabilizate politicile macroeconomice, îmbunătățită calitatea gestiunii financiare și publice, atinsă transparența bugetului de stat și asigurată dezvoltarea generală a tuturor sectoarelor economiei.

Așadar, Republica Moldova înregistrează progrese în desfășurarea politicii macroeconomice, care se concentrează asupra stabilității, menținerii luptei împotriva acțiunilor netransparente ale acționarilor băncilor, redresării finanțelor și a structurii de reglementare. Succesele obținute au făcut posibilă semnarea noului program de finanțare între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional pe 7 noiembrie, 2016. De asemenea, de către țara noastră au fost îndeplinite toate cerințele referitor la reformele pe sectoarele, prevăzute în noul Acord.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că condițiile impuse de UE nu a fost încă îndeplinite în totalitate. Și în conformitate cu Acordul privind sprijinul bugetar, suma care trebuie plătită în cadrul programelor de finanțare declarate anterior, depinde de realizările cantitative a acestor condiții. Așadar, din cele 50 milioane de euro, cerute initial, țara noastră va primi doar 45,3 milioane de euro, ceea ce reflectă caracterul inadecvat al rezultatelor obținute în punerea în aplicare a condițiilor impuse de UE. După părerea reprezentanților Uniunii Europene în Republica Moldova, reformele adoptate recent de către Guvern ar trebui să devină un impuls pentru dezvoltarea în continuare a proceselor  de reformare.

0

88

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org