Previziunile bugetare pentru anii 2017-2019 au fost actualizate de către Guvern


Guvernul Republicii Moldova a actualizat prognoza bugetului aprobată anterior pentru perioada 2017-2020 ani, inclusiv indicatorii macroeconomici. Conform noului document, în anul 2017 creșterea PIB-ului este așteptată la 4,5%, în 2018 – la 3,5%, în 2019 – la 4%, iar în 2020 – la 4%. Creșterea inflației în țară în această perioadă este delimitată de 5,5%, 5,9%, 5,3% și 5%, respectiv.

În ceea ce privește cursul de schimb al monedei naționale, până la sfârșitul anului 2017 el va fi de 20 lei pentru 1 dolar SUA, în 2018 – 21 lei: 1 USD, în 2019 – 21,7 MDL: 1 USD, iar în anul 2020 – 22, 4 MDL: 1 USD. De asemenea, în conformitate cu previziunile actualizate pentru anii respectivi, creșterea aferentă exporturilor va fi de 150 de milioane de dolari pe an, în timp ce în 2020 această cifră ar putea ajunge la 175 de milioane de dolari. De asemenea, este de așteptat și creșterea importurilor până la sfârșitul anului 2017, care se va ridica la 4,35 miliarde de dolari, în timp ce în 2020 – la circa 5,025 miliarde de dolari. În același timp, va creștere și balanța comercială negativă – de la 2,1 până la 2,3 miliarde de dolari.

De asemenea, Guvernul a desemnat proiectele prioritare, care urmează să fie finanțate din surse externe. Printre acestea se numără: punerea în aplicare a proiectului pentru dezvoltarea transportului feroviar, care prevede restructurarea și reorganizarea căilor ferate, construcția și punerea în funcțiune a conductei de gaze Ungheni-Chișinău, conectarea Republicii Moldova la sistemul de alimentare al României prin liniile electrice Vulcănești - Chișinău.

În același timp, guvernul sugerează că în 2019 ar trebui să ne așteptăm la o reducere semnificativă a volumului granturilor externe, din cauza reducerii sprijinului bugetar acordat de Uniunea Europeană. Totodată, bugetul național își va îmbunătăți stabilitatea, în principal din cauza acoperirii costurilor de funcționare din venituri și în 2020 va ajunge la un excedent de 1,7% (în 2017, deficitul bugetar este de 0,7%).

Menționăm, că documentul guvernamental a fost elaborat în conformitate cu obligațiile Republicii Moldova față de FMI și alți parteneri de dezvoltare, precum și obiectivele economiei naționale. Acesta include sarcini, cum ar fi: introducerea reformelor structurale, cu scopul îmbunătățirii eficienței resurselor bugetare, consolidarea finanțelor publice, redirecționarea fondurilor disponibile spre prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020“, Acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE și Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016- 2018.

De asemenea, de către Guvern au fost identificate măsuri suplimentare, prevăzute pentru realizarea programului de reformare guvernamentală, care vizează: punerea în aplicare a proiectelor prioritare, care sunt finanțate din surse externe, precum și îmbunătățirea standardelor de remunerare. Aceste măsuri nu au fost încă incluse în documentul principal, însă discuțiile pe acest subiect sunt planificate pentru toamna anului 2017.

0

131

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org