Numărul contribuabililor mari din Moldova în 2019 va fi redus cu 87 de companii - datele Serviciului Fiscal de Stat


Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, pentru perioada 2019-2020, în lista celor mai mari contribuabili din Republica Moldova au fost incluse 560 de companii. Acest număr este mai mic cu 87 de agenți economici decât comparativ cu anul curent.

În anul 2018, 647 persoane juridice au fost incluse în lista celor mai mari contribuabili din Republica Moldova, depășind aceeași cifră din anul 2017 cu aproximativ 44%.

După cum au accentuat reprezentanții departamentului, Lista celor mai mari contribuabili pentru perioada anilor 2019-2020 a fost întocmită pe baza Criteriilor de determinare a statutului unui contribuabil major care au fost aprobate prin Ordinul nr. 1387 din 14 decembrie 2016 al Serviciului Fiscal de Stat privind organizarea activităților administrative pentru contribuabili mari.

Ordinul a fost completat cu prevederi și anumite modoficări, potrivit cărora 80% din lista contribuabililor mari au fost selectate în funcție de nivelul cifrei de afaceri declarate pentru ultimele 11 luni ale perioadei de raportare curente. Restul de 20% dintre agenții economici au fost selectați după criteriul obligațiilor fiscale declarate și plătite.

În lista desemnată a contribuabililor mari nu au fost incluse instituțiile publice, instituțiile de învățământ general (publice sau private), precum și agenții economici a căror volum de obligațiuni fiscale și active imobiliare pe care le declară nu îndeplinesc criteriile adoptate anterior.

De asemenea, departamentul constată că pentru companiile incluse în lista contribuabililor mar nu sunt disponibile careva privilegii fiscale, însă aceștia sunt supuși unui control mai strict, iar administrarea și deservirea acestora se realizează mai rapid datorită funcționării unui departament separat al Serviciului Fiscal.

0

129

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org