Pentru a deschide noi sucursale, reprezentanțe și oficii băncile nu vor mai avea nevoie de o autorizație prealabilă din partea Băncii Naționale


Banca Națională a decis să modifice procedura de deschidere a sucursalelor, reprezentanțelor și birourilor auxiliare ale băncilor comerciale pe teritoriul Republicii Moldova. De acum înainte, aceste instituții financiare nu vor mai trebui să primească o autorizație prealabilă din partea Băncii Naționale. Pentru a finaliza procedura, este suficientă doar notificarea ulterioară a autorității de reglementare.

După examinarea publică a proiectului de regulament privind sucursalele, reprezentanțele și oficiile băncilor, s-a decis, de asemenea, reducerea numărului de documente necesare pentru aceasta. În special, regulamentul prevede notificarea scrisă a băncii întreptată organlui de reglementare cu privire la deschiderea unei noi sucursale sau reprezentanțe, precum și cu privire la modificarea sau completarea regulamentelor filialei / reprezentanței în termen de două zile lucrătoare de la deschidere. Anunțul trebuie să indice numele, data înregistrării în organele de stat relevante și data deschiderii biroului.

O scrisoare de notificare adresată Băncii Naționale a Moldovei privind deschiderea unei sucursale sau a unei reprezentanțe a băncii se întocmește în limba de stat și se semnează de către șeful organului executiv. Următoarele documente sunt atașate la scrisoare, eliberate, de asemenea, în limba de stat:

  • Date privind locația filialei / reprezentanței: adresa poștală, adresa de e-mail, numerele de telefon și faxul.
  • Informații privind conducătorul sucursalei / reprezentanței băncii: numele, prenumele, datele cu caracter personal.
  • Extras din procesul-verbal al ședinței organelor de conducere ale băncii, la care s-a luat decizia de a deschide o nouă sucursală sau o reprezentanță și, dacă este necesar, o copie a acestei decizii, confirmată și certificată de către bancă.

În cazul schimbării numelui sau a locației sucursalei / reprezentanței băncii, instituția financiară va trebui să depună o cerere la Banca Națională pentru reemiterea unei copii autorizate a licenței actuale. Actul de schimbare a denumirii și a locației filialei / reprezentanței băncii este înscris în Registrul băncilor licențiate.

Biroul subsidiar al băncii are dreptul să-și înceapă activitatea după înregistrarea la organele de stat a regulamentului filialei sau a modificărilor aduse acestuia la deschiderea acestei reprezentanțe.

0

137

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org