Ponderea industriei în structura PIB-ului Moldovei continuă să înregistreze o tendință ascendentă


După cum arată datele Biroului Național de Statistică, sectorul industrial al economiei Moldovei continuă să se dezvolte în mod activ. În ultimii trei ani, ponderea sa în formarea produsului intern brut a crescut la 17%.

Potrivit experților economici, guvernul a reușit să pună baza pentru modernizarea și restructurarea economiei moldovenești. Și aceasta, la rândul său, va contribui la schimbări importante nu numai în economia țării, ci și în societate.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în primul trimestru al anului curent creșterea produsului intern brut în Republica Moldova a fost de aproape 4%. În echivalentul valutar, valoarea bunurilor și serviciilor produse și acordate în cadrul economiei moldovenești a depășit în primele trei luni ale anului curent 37,6 miliarde de lei.

Cea mai mare contribuție la creșterea economică a avut-o comerțul, precum și serviciile hoteliere și alimentația publică. Ponderea acestora în formarea produsului intern brut în perioada desemnată a fost de 20,4%. În același timp, industria a reprezentat 17%, marcând o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Sfera tehnologiilor informaționale a contribuit la formarea PIB-ului cu 6,5%, în timp ce rata de creștere a crescut cu 0,6% față de primele trei luni ale anului trecut.

Reamintim că pentru acest an, conform previziunilor Băncii Mondiale, creșterea economiei Republicii Moldova va fi de 3,8%. Prognozele Fondului Monetar Internațional sunt ușor diferite și urmăresc un indicator de 3,5%.

0

267

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org