Emisia suplimentară a acțiunilor ”Moldindconbank” a fost înregistrată de CNPF


Emisia suplimentară a 3,173,751 de acțiuni, care constituie 63.89% din capitalul BC «Moldindconbank», a fost înregistrată de autoritatea reglementare – Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

Noua emisie este justificată prin necesitatea conformării cerinței autorităților de reglementare a pieței (BNM și CNPF), în conformitate cu decizia Băncii Naționale a Moldovei, care a desemnat acțiunile băncii comerciale «Moldindconbank» ca fiind consolidate. Anterior, activitatea proprietarilor acestor acțiuni au fost recunoscute drept "convenită", deoarece aceștia nu aveau permisiunea specială a Băncii Naționale.

Trebuie de remarcat faptul că, conform instrucțiunilor inițiale ale Băncii Naționale, proprietarii pachetului respectiv de acțiuni ar trebui să le vândă în termen de 90 de zile. Cu toate acestea, la sfârșitul acestei perioade, emitentul a anulat acțiunile, deoarece ele nu au fost vândute, și a emis din nou valori mobiliare, care au fost plasate pe piața publică a Moldovei spre vânzare. Potențialii investitori care își exprimă dorința de a cumpăra acțiunile acestui pachet vor fi obligați să obțină o autorizație prealabilă din partea Băncii Naționale a Moldovei.

După recunoașterea a 63,89% din acțiunile ”Moldindconbank” ca fiind consolidate, pe 20 octombrie 2017 Banca Națională a Moldovei a introdus în această bancă comercială regimul de administrație externă. În prezent, autoritatea de reglementare are sarcina de a atrage investitori strategici în cele trei bănci de sistem ale Republicii Moldova: Moldova Agroindbank, Victoriabank și Moldindconbank.

Reamintim că, pe data de 16 ianuarie, cea mai mare bancă din România – Banca Transilvania – a achiziționat 39,2% din acțiunile BC ”Victoriabank”. Cu toate acestea, acțiunile ”Moldova Agroindbank” (41,09%) și ”Moldindconbank” (63,89%) rămân nerealizate, vânzarea lor fiind programată pentru anul curent.

La sfârșitul anului 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat modificări legislative, conform cărora statul are dreptul de a răscumpăra acțiunile băncilor de sistem în vederea vânzării lor ulterioare investitorilor. Pentru a accelera procesul, noile amendamente prevăd și posibilitatea fragmentării pachetelor de acțiuni. Astfel, acum achiziționarea activelelor băncilor de sisteme poate fi efectuată și de un grup de investitori.  

0

81

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org