BERD a prezentat un raport preliminar privind punerea în aplicare a proiectului de milioane de lei în domeniul energiei în Republica Moldova


Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a publicat date privind licitația lansată la 1 octombrie 2018 pentru implementarea primei faze a proiectului privind interconectarea rețelelor electrice din Republica Moldova și România. Costul total al proiectului este de 270 de milioane de euro, din care se preconizează achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare modernizării sistemelor electrice din țara noastră.

În special, reprezentanții BERD au menționat că acest proiect va permite Republicii Moldova să se conecteze la sursele de energie din Europa și să diversifice această piață, atât în ​​ceea ce privește tipurile de combustibil utilizate, cât și prețurile. Beneficiarul proiectului este întreprinderea de stat Moldelectrica. Pentru punerea sa în aplicare vor fi utilizate fondurile din împrumuturile furnizate de BERD împreună cu Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială și Fondul de investiții în vecinătate.

Proiectul privind interconectarea sistemelor energetice din Moldova și România implică achiziționarea următoarelor produse și servicii:

  • Lucrări de proiectare și construcție a stației de interconectare Vulcănești, inclusiv integrarea sistemelor energetice din ambele țări.
  • Proiectarea și construcția liniilor electrice de înaltă tensiune cu o capacitate de 400 kW între capitala RM mun. Chișinău și Vulcănești.
  • Modernizarea centralei electrice la Chișinău.
  • Extinderea stației de transformare Vulcănești 400 kW și conectarea acesteia la stația nouă, construită în formatul back-to-back.
  • Servicii de consultanță în cadrul acestei componente a Proiectului.

Contractele care sunt atașate punctelor 1 și 5 vor fi supuse regulilor și politicilor de achiziții ale BERD și vor fi disponibile pentru semnare agenților din orice țară. În același timp, componentele paragrafelor 2, 3 și 4 vor reflecta normele și cerințele Băncii Mondiale privind achizițiile publice.

Potrivit experților Moldelectrica, implementarea proiectului desemnat nu numai că va conecta reciproc rețelele de electricitate ale Republicii Moldova și ale României, ci va face și un pas important către integrarea pe piața unică europeană a energiei. În special, Republica Moldova va intra pe piața europeană a energiei prin intermediul rețelei ENTSO-E. Proiectul va fi finalizat în 2022, iar întreprinderea de stat Moldelectrica va fi responsabilă pentru furnizarea rapoartelor periodice privind punerea în aplicare a acordului.

0

149

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org