UE este pregătită să acorde Moldovei încă două granturi cu valoarea totală de 12,75 milioane de euro. Care sunt obiectivele noilor acorduri și unde vo


Guvernul a aprobat inițiativa de a organiza negocieri privind semnarea a două acorduri de asistență financiară între Republica Moldova și UE. Fondurile vor fi furnizate sub formă de granturi și vor avea ca scop asigurarea cooperării tehnice în implementarea diverselor proiecte – 4,85 milioane de euro, precum și menținerea societății civile – 7,9 milioane de euro.

Prima parte a subvenției va fi compusă din două componente: 1,85 milioane de euro vor fi cheltuite pentru punerea în aplicare a proiectelor TWINNING, în timp ce restul de 3 milioane – pentru achiziționarea de bunuri și servicii în domeniile prioritare. Inițiatorul acestui grant este Comisia Europeană, iar direcțiile-cheie în utilizarea fondurilor vor fi asigurarea democrației, libertăților fundamentale ale cetățenilor moldoveni, statului de drept, dezvoltării economiei de piață și bunei guvernări. Potrivit reprezentanților organului executiv, utilizarea fondurilor allocate de către Uniunea Europeană este posibilă fără crearea unor structuri administrative specializate. Din momentul semnării grantul de 4,85 milioane de euro va fi utilizat timp de 72 de luni.

Mijloacele celui de-al doilea grant în valoare de 7,9 milioane de euro vor fi alocate pentru sprijinul societății civile. Din această sumă 7 milioane euro vor fi atribuite exercitării cererilor de finanțare, parvenite din partea societății civile, iar 0,9 milioane de euro vor fi alocate pentru achiziționarea de diverse bunuri și servicii. Condiția preferențială a acestui grant este dezvoltarea abilităților sociale ale societății moldovenești și participarea active a acesteia în punerea în aplicare a Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Totodată, obiectivul urmat de UE este dezvoltarea transparenței în adoptarea soluțiilor necesare de către guvern și asigurarea responsabilității financiare a societății civile.

În același timp, Moldova nu dispune de mecanisme interne de monitorizare a procesului utilizării fondurilor alocate. Dreptul la verificarea eficacității utilizării finanțelor, primite sub formă de subvenții, nu-l posedă nici Camera de Conturi.

0

112

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org