Statul va cumpăra acțiunile nou-emise ale BC "Moldova Agroindbank"


În numele guvernului, Agenția Proprietății Publice va cumpăra 426.365 de acțiuni noi emise de BC ”Moldova Agroindbank”, care este o bancă de importanță sistemică. Costul total al pachetului este de 450 032 221,7 lei. Dispozițiile relevante sunt incluse în proiectul de decizie al Guvernului, care este propus pentru consultările publice.

Conform documentului, suma specificată va fi transferată de Ministerul Finanțelor către Agenția Proprietății Publice și este destinată achiziționării de acțiuni ale Moldova Agroindbank. De asemenea, fondurile suplimentare vor fi transferate pentru a acoperi toate costurile aferente.

Pe piața reglementată, aceste acțiuni ale Moldova Agroindbank vor fi oferite spre vânzare într-un singur pachet. Prețul de pornire este determinat de costul acțiunilor la cumpărare și de costul cumpărării și vânzării acestora. Un cumpărător potențial care a semnat Antekontrakt cu Banca Națională a Moldovei, precum și alți cumpărători calificați au dreptul de a participa la tranzacții în condiții egale.

Valoarea acțiunilor în sumă de 450 032 221,7 lei va fi plătită din bugetul de stat, chiar dacă aceasta nu a fost prevăzut inițial în proiectul de buget pentru anul 2018.

Participarea directă a statului la cumpărarea și vânzarea acțiunilor nou emise ale băncii de sistem Moldova Agroindbank va contribui la asigurarea stabilității financiare a instituției de credit, îmbunătățirea guvernanței corporative și eliminarea riscurilor de destabilizare a situației în întregul sector bancar. Astfel, intervențiile statului prin intermediul instrumentelor juridice disponibile vor permite rezolvarea problemelor existente, îmbunătățirea transparenței acționarilor și acordarea unui impuls suplimentar procesului de reformare a sistemului bancar.

0

169

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org