Maximumul istoric al datoriei de stat a Republicii Moldova a fost depășit


În primul trimestru al anului 2017 datoria publică a Republicii Moldova a ajuns la 51,649 miliarde lei, cu 863.4 milioane de lei mai mult decât în ​​perioada de raportare precedentă. Astfel, maximumull istoric a fost actualizat. De reținut, că creșterea record a datoriilor a fost înregistrată la sfârșitul anului 2016, după ce în această categorie au fost incluse 13 de miliarde de lei, care au fost emise sub garanția guvernului celor trei bănci comerciale, care se află în prezent în proces de lichidare.

După cum s-a menționat în cadrul Ministerului Finanțelor, principalii factori ai creșterii datoriei publice au fost următoarele: creșterea datoriei externe cu 2% (până la 29.855 miliarde lei), iar a datoriei interne cu 1,3% (până la 21.793 miliarde lei). Ponderea datoriei interne în structura totală a fost redusă cu 0,2% la 42,2%, iar proporția datoriei externe – dimpotrivă, a crescut cu aceleași 0,2% la 57,8%.

Pe parcursul anului 2016 datoria publică a Republicii Moldova a crescut de 1,5 ori, sau 17,27 miliarde de lei. Astfel, a fost înregistrat un nou vârf istoric al acestui indicator de 50.785 miliarde lei la sfârșitul anului trecut. Datoria internă s-a ridicat la 21.519 miliarde de lei, marcând o creștere cu 14.294 miliarde de lei, și datoria externă – cu 29.266 miliarde de lei, marcând creșterea cu 2,982 miliarde de lei.

La creșterea record a datoriei interne a contribuit decizia guvernului de a fi transferate la categoria datoriei publice cele peste 13 miliarde de lei. Această sumă a fost emisă de către Banca Națională a Moldovei sub garanțiile Guvernului băncilor comerciale ”Banca de Economii”, ”Banca Socială” și ”Unibank”, din care, prin intermediul unor scheme frauduloase a fost eliminat aproximativ 1 miliard de dolari. Până în prezent, băncile aflate în proces de lichidare, nu au returnat fondurile alocate anterior. Conform deciziei Cabinetului de miniștri, în toamna anului trecut suma de bani declarată anterior a fost transferată la datoria națională, și urmează a fi întoarsă în timp de 25 de ani.

După ce circa 13.26 miliarde de lei au fost incluse în categoria datoriei publice, valoarea sa totală prevalează asupra veniturilor bugetului național pentru anul 2016, constituind la mai puțin de 50% din PIB-ul statului.

Trebuie de remarcat faptul, că Ministerul Finanțelor a elaborat un program de gestionare a datoriei publice pe termen mediu pentru perioada anilor 2017-2019, potrivit căruia ponderea acesteia în PIB-ul statului nu va depăși limita de 45%.

0

136

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org