Excesul de lichiditate al indicelor macroeconomici va fi sterilizat de către Banca Națională a Moldovei


Prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în moneda națională sau neconvertibilă va fi majorată. O astfel de decizie se explică prin necesitatea sterilizării excesului de lichiditate a indicatorilor macroeconomici. În plus, autoritatea centrală de reglementare financiară desemnează clarificarea situației în sfera economică și apariția la începutul acestui an a condițiilor favorabile pentru dezvoltarea sa.

Miercuri, pe 29 martie, a avut loc ședința Comitetului Executiv al Băncii Naționale la care s-a decis ca rata dobânzii în politica monetară să se dețină la nivelul actual – de 9% pe an. De asemenea, în timpul ședinței membrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale au decis majorarea normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în moneda națională sau neconvertibilă cu 2,0%, care actual ajunge până la 37% din baza calculată pentru menținerea rezervelor obligatorii în lei moldovenești în perioada 08 aprilie 2017 - 07 mai 2017. Scopul unei astfel de decizii este sterilizarea excesului de lichiditate, precum și îmbunătățirea calității utilizării mecanismelor de transferu și elaborare a politicilor financiare. Până în prezent, raportul rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă rămâne la indicele de 14% din baza de calcul.

Trebuie de remarcat faptul, că măsurile luate de Banca Națională a Moldovei în politica monetară de-a lungul anului 2016, continuă să aibă un impact asupra economiei naționale până în prezent. În special, aceasta se referă la impactul ratelor dobânzilor la credite și depozite în moneda națională asupra evoluției proceselor inflaționale. În același timp, politica monetară a BNM are ca scop asigurarea unor condiții adecvate pentru adaptarea în continuare a economiei moldovenești la influențele externe și fluctuațiile financiare.

După cum s-a menționat în raportul Băncii Naționale a Moldovei, autoritatea de reglementare intenționează să continue procesul de sterilizare a excesului de lichiditate. Așadar, în prima lună a anului curent indicii de export au crescut cu 19,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, importurile – cu 28,7%, iar volumul producției industriale – cu 5,7%. De asemenea, o tendință pozitivă se observă în sectorul transporturilor – în această zonă este marcată o creștere semnificativă a volumului de mărfuri transportate cu 34,1%.

În același timp, trebuie de remarcat faptul, că evoluția proceselor de economisire și creditare variază. În luna ianuarie 2017 volumul creditelor noi acordate a crescut cu 15,4%, însă numărul depozitelor a scăzut cu 26,4%. La sfârșitul lunii februarie 2017, rata totală de creditare a scăzut cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce volumul depozitelor, dimpotrivă – a înregistrat o tendință pozitivă, constituind o creștere cu 5,9%.

În aceeași perioadă, rata dobânzii la creditele noi acordate în moneda națională a scăzut cu 0,2%, comparativ cu prima lună a acestui an, ajungând la valoarea de 11.74% la sfârșitul lunii februarie. De asemenea, a scăzut rata dobânzii la depozitele în lei – cu 0,12%, constituind circa 6,68% în luna trecută.

Politica monetară continuă să fie afectată de factori cum ar fi riscurile și incertitudinile evoluției atât din interiorul țării, cât și în exteriorul ei. Astfel, riscurile externe inflaționiste inerente sunt asociate cu creșterea prețurilor la nivel international a alimentelor și agenților energetici, inclusiv a resurselor de petrol și gaze naturale. Totodată, la manifestarea riscului intern contribuie inflația de durată, excesul de lichiditate din sectorul bancar, politica fiscală ineficientă. În același timp, întârzierile în ajustarea prețului la gazul lichefiat în metodologia formării prețurilor pentru produsele petroliere și elaborarea modificărilor la serviciile tarifare reglementate, după părerea experților BNM, pot duce la deflație.

0

124

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org