Cabinetul de Miniștri a aprobat categoriile deponenților BEM, ale căror contribuții vor fi indexate în anul curent


Pe 28 februarie, la reuniunea Cabinetului de miniștri sunt planificate discuțiile asupra decretului guvernamental privind obtinerea sumelor indexate la depozitele deponenților Băncii de Economii, născuți înainte de anul 1941.

Documentul prevede, de asemenea, plata unor sume indexate în favoarea deponenților născuți înainte de 1991 inclusiv. Aceștia din urmă vor putea primi numerarul, în conformitate cu prima etapă a plăților.

Pentru anul 2018, în bugetul de stat pentru compensarea pierderilor la depozitele în numerar în Banca de Economii au fost alocate 50 de milioane de lei. Indexarea va fi plătită prin intermediul întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Conform prevederilor legale, Guvernul Republicii Moldova stabilește anual categoriile de cetățeni, depozitele cărora vor fi indexate, în funcție de suma prevăzută în acest scop în bugetul de stat.

Astfel, în Legea privind indexarea depunerilor cetățenilor în Banca de Economii prevede indexarea depozitelor curente și reînnoite pe 29 iulie 1994 ale cetățenilor moldoveni în această bancă. Baza pentru indexare o constituie soldul depozitului la data de 2 ianuarie 1992:

  • la o rată de 1 rublă: 1 leu pentru prima mie de ruble din soldul agregat pentru toate conturile unei persoanei fizice-deponent al Băncii de Economii;
  • la rata de 2,5 ruble: 1 leu pentru soldul, care este mai mare decât suma de o mie de ruble pentru o persoană fizică-deponent al Băncii de Economii.

Indexarea și plățile sunt efectuate în etape: în prioritate deponenților li se plătește o mie de ruble, apoi reziduul care este mai mare decât prima mie de ruble, în dependență de anul nașterii al depunătorului Băncii de Economii. De asemenea, soldul neplătit al sumelor indexate în caz de deces al deponentului poate fi plătit moștenitorilor săi legali.

0

155

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org