BC «Moldindconbank» a aprobat linia de credit în valoare de 3,5 milioane de euro pentru Total Leasing & Finance


Pe baza acordului semnat de Total Leasing & Finance și BC «Moldindconbank» la 20 iunie 2018, Banca din Republica Moldova a acordat partenerului său o a treia linie de credit pentru o sumă totală de 3,5 milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, pentru finanțarea proiectelor de leasing pentru persoane fizice și juridice.

În condițiile acordului, resursele financiare sunt acordate pentru o perioadă de 36 de luni. După cum s-a menționat de către Ghenadie Lavrik, membru al organului executiv și administratorul Total Leasing & Finance, atât pentru persoane fizice, cât și pentru întreprinzătorii individuali și întreprinderile mici și mijlocii finanțarea nebancară este cea mai bună oportunitate de a utiliza fondurile împrumutate în valută străină la condițiile cele mai favorabile din Republica Moldova. În același timp, cooperarea cu Moldindconbank promovează oportunități pentru dezvoltarea proiectelor financiare și de leasing cu clienții existenți și celor noi atrași.

În același timp, cu linia de credit de la Moldindconbank, compania Total Leasing & Finance opereaza cu liniile de credit de la alte bănci din Moldova și instituțiile internaționale de credit: ResponsAbility Investments AG - 6 milioane de euro, DEUTSCHE Investitions UND ENTWISKLUNGSGESELLSCHAFT MBH - 5 milioane de euro, Black Sea Trade and Development Bank - 4,5 milioane de euro, Nederlandse Financierings - Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N. V. (FMO) - 3 mil. euro, Green for Growth Fund - 2 mil. euro, Moldova Agroindbank - 40 de milioane de lei și Mobiasbancă - Groupe Societe Generale - 3 milioane euro.

Total Leasing & Finance este prima companie de leasing din Republica Moldova, înființată în 2006. Proprietarii companiei sunt Emerging Europe Leasing and Finance B.V. și Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., care reprezintă 75,38% și respectiv 24,62% ​​din capital. Prin diferite linii de credit compania oferă acces la finanțare pentru întreprinderile mici, mijlocii și mari, persoanelor fizice și antreprenorilor din zonele rurale.

0

178

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org