Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, Ucraina și Georgia vor deveni beneficiarii asistenței financiare din partea Băncii Europene de Investiți


Potrivit unui comunicat de presă, Banca Europeană de Investiții a pregătit un nou program de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, Ucraina și Georgia, care au semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Startul Programului a fost dat în capitala Ucrainei, Kiev, la 9 februarie curent.

Ajutorul financiar din partea Uniunii Europene se va acorda statelor desemnate în temeiul inițiativei publicate anterior «EU4Business», care are ca scop îmbunătățirea climatului de afaceri în țările din cadrul Parteneriatului Estic. În plus, programul de asistență financiară va consta din următoarele componente: 2,8 milioane de euro vor fi alocate pentru operațiunile de capital cu un nivel sporit al riscului, 7,8 milioane de euro sunt destinate sprijinului tehnic  și 49,7 milioane de euro vor fi utilizați ca garanții financiare față de Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții.

În mod avantajos, obiectivul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și crearea unei zone de liber schimb cu UE este îmbunătățirea eficienței dezvoltării economice a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, prin furnizarea sprijinului financiar și tehnic întreprinzătorilor mici și mijlocii. Astfel, acest lucru a contribuit la crearea proiectului «EU4Business», care ține de unirea eforturilor statelor membre în procesul de aplicare a standardelor europene în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii.

«EU4Business» a fost inițiat pentru a oferi sprijinul necesar autorităților în îmbunătățirea cadrului juridic și crearea unui climat investițional favorabil. Totodată au prioritate organizațiile care promovează întreprinderile mici și mijlocii – de regulă, anume ele devin beneficiari ai asistenței financiare, a asistenței tehnice și de consultanță în realizarea activităților de import și export.

0

122

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org