Metodele de furnizare a rapoartelor de casele de schimb valutar către Banca Națională vor fi modificate


Săptămâna trecută, Banca Națională a Moldovei a oferit spre consultare publică un proiect de decizie a Comitetului Executiv „Privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de raportare a caselor de schimb valutar și hotelurilor către Banca Naționalăă în format electronic.“

După cum s-a menționat în Banca Națională, necesitatea de a dezvolta proiectul stabilește punerea în aplicare a deciziei de a crește eficiența proceselor de licențiere, autorizare și evaluare a entităților identificate. În special, proiectul este un sistem integrat pentru colectarea și gestionarea datelor privind activitățile caselor de schimb valutar și a hotelurilor, care vor fi prezentate Băncii Naționale în format electronic.

Implementarea proiectului se va desfășurată printr-o platformă de informare special creată. Sistemul va autoriza persoanele care reprezintă casele de schimb valutar și hotelurile, iar rapoartele electronice vor fi completate și trimise prin intermediul acestei platforme. La înregistrarea persoanei responsabile (aceasta poate fi administratorul sau reprezentantul legal al biroului de schimb / hotelului) se va genera o parolă cu care utilizatorul va putea accesa resursa web.

În special, Banca Națională a subliniat că schimbarea procedurii de raportare pentru casele de schimb valutar și hoteluri va aduce avantajele sale: simplificarea procesului de înregistrare a persoanelor autorizate, rapoartele nu vor mai trebui să se prezinte pe suport de hârtie, va fi utilizat un mecanism mai convenabil, fiabil și eficient de interacțiune și comunicare între autoritatea de reglementare și subiectele desemnate.

Trebuie remarcat faptul că, pentru băncile licențiate, procedura de raportare rămâne neschimbată - prin intermediul platformei electronice SAPI. Rapoartele relevante sunt autentificate folosind o semnătură electronică.

0

116

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org