Ministerul Finanțelor Publice al Romîniei cere ca politica fiscal-bugetară să împiedice efectele negative ale BREXIT


Conform declarației Ministerului Finanțelor Publice, România dispune de rezervă valutară, care poate acoperi pe deplin costurile atenuării riscurilor economice parvenite în urma creșterii costurilor de finanțare. Ieșirea Marii Britanii din componența UE, așadar, nu va avea un impact semnificativ asupra economiei române, însă pe termen lung poate duce la scăderea nivelului economiei. De aceea, pentru a nu afecta economia țării, apare necesitatea de a crea o politică bugetar-fiscală prudentă și stabilă.

În atenția Ministerului Finanțelor se află piețele financiare europene și internaționale, iar instituția întreține contactul permanent atît cu organizațiile financiare de pe plan național și internațional, cît și cu partenerii europeni.

Valoarea rezervelor valutare permite Ministerului Finanțelor să redimisioneze volumul titlurilor de stat aflate în emisie din perioada eventuală, pînă cînd piețele financiare se vor stabiliza – se are în vedere volatilitatea pe termen scurt, înregistrată de piețele financiare regionale și internaționale. După afirmațiile reprezentanților oficiali ai Ministerului de Finanțe, impactul asupra situației economice din țară va fi nesemnificativ la prima fază de desfășurare, întrucît economia României a înregistrat pînă acum rezultate pozitive în ceea ce privește creșterea economică, care a constituit 4,3% în primul trimestru al acestui an. Totodată nivelul datoriei publice se află la cotația minimă în comparație cu alte țări din cadrul UE.

Pe termen mediu se va putea înregistra o afectare moderată a evoluției indicilor economici, de aceea de către Ministerul Finanțelor va fi impusă o politică bugetar-fiscală prudentă, care va spori responsabilitatea instituției la luarea măsurilor adecvate în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a piețelor financiare.

După cum se menționează, eforturile Ministerului Finanțelor Publice vor fi concentrate asupra măsurilor de menținere a cotelor deficitului bugetar în limitele anunțate, eficientizare a cheltuielilor publice și sporire a gradului de colectare a veniturilor.

România tinde să participe activ la discuțiile între țările-membre ai UE privind gestionarea impactului Brexit. Deoarece Marea Britanie contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economică a țării, în calcul se iau posibilele efecte anume asupra bugetului Uniunii Europene. Joi, 23 iunie britanicii au participat la Referendum, la care și-au expus voința de a ieși din componența Uniunii Europene în proporție de 51,9 la sută din populație.

0

190

Adaugă comentariu

Video

Oferte specialeNumai pentru vizitatorii Banci.org